Základy manažmentu malej firmy

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Projekt Základy manažmentu malej firmy je zvýhodnený intenzívny desaťdňový vzdelávací projekt pre začínajúcich i aktívnych podnikateľov a manažérov, s možnosťou absolvovať aj vybrané moduly, so získaním Osvedčenia o absolvovaní. Poskytuje absolventom súbor najdôležitejších informácií z finančného manažmentu podniku, základy právneho minima, potrebného pre založenie a vedenie malej firmy. Absolventom umožní nadobudnúť najdôležitejšie zručnosti vedenia a riadenia výkonných pracovných tímov ako aj jednania so zákazníkmi metódami profesionálnej biznis etikety.

Cieľová skupina

  • Záujemcovia o doplnenie graduálneho vzdelania v daných oblastiach manažmentu.
  • Záujemcovia o rekvalifikáciu v oblasti manažmentu malého a stredného podniku.
  • Nezamestnaní evidovaní na Úradoch práce, motivovaní k efektívnemu sebarozvoju.
  • Zamestnanci malých a stredných firiem motivovaní ku kariérnemu rastu.

Obsahová náplň

1. Úvod do Projektu a Osobnosť úspešného podnikateľa, resp. Office manažéra Úvod, vlastnosti úspešného podnikateľa/manažéra, princípy sebarozvoja a sebariadena. Trvanie: 1 deň. 2. Komunikácia v tíme z pozície majiteľa, resp. manažéra Základ manažérskej zručnosti – efektívna komunikácia so svojím tímom. Trvanie: 1 deň. 3. Právne minimum pre manažment malej firmy Základné právne aspekty každodenného fungovania podniku. Trvanie: 2 dni. 4. Základy jednania s klientom, zákazníkom Osvedčená štruktúra vedenia obchodného rozhovoru s premietnutím profesionálneho videofilmu Trvanie: 1 deň. 5. Vedenie a motivácia spolupracovníkov Motivačná funkcia riadiaceho štýlu manažéra a možnosti manažovania výkonnosti ľudí. Trvanie: 1 deň. 6. Finančný manažment malej firmy Finančná analýza vnútorných faktorov podniku, ekonomické prostredie, cash flow, platobný styk, účtovné doklady. Trvanie: 2 dni. 7. Základy biznis etikety pre podnikateľa Vytváranie pozitívneho profesionálneho imidžu, štandardy telefonickej a e-mailovej komunikácie. Trvanie: 1 deň. 8. Predchádzanie konfliktom a ich riadenie v tíme Najzložitejšie manažérske zručnosti aj s premietnutím špecializovaného videofilmu. Trvanie: 1 deň.

Pri všetkých témach ponúkame minimum teórie, naopak, široký záber z praxe lektoriek v danej oblasti a nácvik konkrétnych zručností.

Lektor:
PhDr.Viera Trnková, JUDr.Alena Hribik Matisková, Mgr.Darina Matisková, PHd.

Typ a platnosť osvedčenia:
Absolvent získa Osvedčenie o účasti

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr.Viera Trnková
tel: +421 2/393 114 16
mobil: +421 908 772 450
e-mail: vtrnkova@perkon.sk

Adresa
Penzión Almada, Hronská ul., 960 01 Zvolen

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 908 772 450
email: vtrnkova@perkon.sk
web: www.perkon.sk

Adresa
PERKON, spol. s r.o.
Furdekova 14, Bratislava Zobraziť na mape