Tréning trénerov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ciele kurzu:

 • rozvoj komunikačných zručnosti
 • naučiť sa ako vystupovať pred skupinou a naučiť sa zvládať trému
 • naučiť sa, ako tvoriť štruktúru a dramaturgiu školenia
 • naučiť sa interakcií s účastníkmi, ako ich zapájať do školenia a ako zvládať náročných účastníkov

Cieľová skupina

Interní tréneri a školitelia

Obsahová náplň

Prvý dojem – ako by mal byť upravený lektor na tréningu

Komunikačné zručnosti lektora

 • neverbálna komunikácia – vystupovanie pred skupinou – postoj tela, práca s rukami, očný kontakt, pohyb v priestore, oblečenie, etiketa
 • verbálna komunikácia – jednoduchosť a primeranosť formulácií, overovanie porozumenia, primerané dávkovanie informácií, opakovanie dôležitých faktov, dôraznosť v reči, živosť prejavu, – ako nekomunikovať – príkazy, zákazy

Praktický nácvik

 • ako pracovať s trémou
 • ako sa správne predstaviť
 • ako správne vysvetliť cieľ tréningu/školenia
 • ako zrozumiteľne prezentovať štruktúru a obsah tréningu/školenia
 • ako môžem využiť verbálnu a neverbálnu komunikáciu ako školiteľ?

Budovanie vzťahu s účastníkmi

 • ako budovať vzťah s účastníkmi školenia – pred jeho začatím a počas školenia
 • s čím prichádzajú účastníci na školenie?
 • role trénera
 • ako získať a udržať pozornosť (zaujímavé info, otázky, vtipné obrázky)
 • ako spraviť školenie zrozumiteľné a zapamätateľné – dávkovanie, opakovanie, zhrnutie
 • ako sa naučiť vnímať potreby a dynamiku skupiny a ako vhodne reagovať
 • ako si udržať rešpekt – pravidlá, intervencia
 • nároční účastníci: rušič, zaspávač, nepríjemné poznámky, nechápavec, ich nepríjemní účastníci

Dramaturgia školenia

 • typy školení
 • dramaturgia + šteruktúra celého školenia a jednotlivých blokov
 • čo je cieľ? ako ho dosiahnem?
 • ako, kedy a ako často zapájať účastníkov do jednotlivých fáz školenia
 • metódy práce so skupinou – ako udržať pozornosť účastníkov

Práca s informáciami

 • dávkovanie informácií, pochopiteľnosť, jednoduchosť, zapamätovateľnosť
 • dôležité a nedôležité informácie
 • sumarizácia, opakovanie,
 • vizualizácia informácií, flup, daták,… práca so všetkými kanálmi.....

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Katarína Rothová, Mgr.
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape