Tréning trénerov

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa ročne
 • Cena: 276 € (230 € bez DPH)
 • Organizátor: QUANTICON, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Aby sme mohli efektívne odovzdávať iným ľuďom vedomosti a učiť ich zručnostiam, musíme mať na to nástroje a schopnosti. Napríklad vedieť presvedčiť svojim vystupovaním, poznať metodológiu a správne ju využiť či dokázať na školení pracovať so skupinou účastníkov. A ešte mnoho iného.

Cieľom ponúkaného interaktívneho kurzu je:

 • naučiť sa ako vystupovať pred skupinou a naučiť sa zvládať trému
 • naučiť sa, ako tvoriť štruktúru a dramaturgiu školenia
 • naučiť sa interakcii s účastníkmi, ako ich zapájať do školenia a ako zvládať náročných účastníkov

Kurz vytvoríme aj na mieru pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto dohodneme podľa požiadaviek zákazníka.

Cieľová skupina

 • interní tréneri a školitelia
 • manažéri a odborní pracovníci, ktorí v rámci svojej pozície vedú aj semináre, tréningy či zaškoľujú kolegov

Obsahová náplň

Komunikačné zručnosti lektora

 • neverbálna komunikácia
 • verbálna komunikácia

Praktický nácvik

 • ako pracovať s trémou
 • prvý dojem
 • ako zrozumiteľne prezentovať cieľ, štruktúru a obsah tréningu
 • využívanie komunikačných zručností lektora

Budovanie vzťahu s účastníkmi tréningu

 • očakávania účastníkov
 • role trénera
 • pozornosť
 • zrozumiteľnosť a zapamätateľnosť
 • potreby a dynamika skupiny
 • rešpekt
 • nároční účastníci

Dramaturgia tréningu

 • typy tréningov
 • dramaturgia a štruktúra tréningu
 • cieľ tréningu
 • zapájanie účastníkov do jednotlivých fáz tréningu

Práca s informáciami

 • dávkovanie informácií
 • dôležité a nedôležité informácie
 • sumarizácia, opakovanie
 • vizualizácia informácií

Lektor:
Mgr. Katarína Rothová

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Katarína Rothová, Mgr.
mobil:
+421 907 771 *** zobraziť

email:
katarina.rothova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 771 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť

web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)