INTERNÝ AUDÍTOR IATF 16 949 v automobilovom priemysle

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa polročne
  • Miesto konania: Hotel DAM, Košická Belá
  • Cena: 492 € (410 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
  • Organizátor: SGS SLOVAKIA
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Filozofiou kurzu je odovzdať účastníkom „know-how – ako a čím“, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov riadenia kvality v automobilovom priemysle. Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdanie praktických skúsenosti.

Cieľ kurzu: Účastník kurzu sa podrobne oboznámi s požiadavkami normy IATF 16949 a tak získa potrebné informácie pre úspešné a účinné auditovanie systému riadenia kvality v automobilovom priemysle. Zároveň získa praktické nástroje využiteľné pri plánovaní, príprave a výkone interného auditu systému riadenia kvality podľa uvedenej normy.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti zavádzania, udržiavania a riadenia systémov kvality v automobilovom priemysle, prípadne pre ostatných (dospelých vo veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Podmienkou účasti na kurze je absolvovanie kurzov ISO TS 16494 a ISO 9001:2015.

Obsahová náplň

PROGRAM ŠKOLENIA: Rámcový program kurzu

1. deň

08.30 09.00 Zahájenie – prezentácia účastníkov 10.00 12.00 Požiadavky normy IATF 16949 12.00 13.00 Obed 13.00 17.00 Požiadavky normy IATF 16949 17.00 18.00 Večera

2. deň

07.30 08.00 Raňajky 08.00 11.00 Požiadavky normy IATF 16949 11.00 12.00 Modelové cvičenia 12.00 13.00 Obed 13.00 15.00 Modelové cvičenia 15.00 16.00 Test a ukončenie kurzu

Lektor:
Ing. Matej Pancerz - schválený IATF Technical Liaison Officer (TLO)

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie interného audítora IATF 16949

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Malinová
mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
zuzana.malinova@... zobraziť


Adresa
Hotel DAM, Košická Belá

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/783 61 *** zobraziť

mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
lenka.hrabcakova@... zobraziť

web: www.sgs.com

Adresa
SGS SLOVAKIA
Kysucká 14, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)