PM III - Projektový manažment III - Komunikácia v projektovom riadení

Základné info
 • Termín kurzov: 02.05.2018 - 03.05.2018 + 1 ďalší termín
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Analyzovať kritické situácie v komunikácii pri projektovom riadení a zvládnuť vhodné nástroje komunikačnej techniky na ich efektívne riešenie.
 • Naučiť sa získavať súhlas zainteresovaných strán, presvedčivo a logicky štruktúrovať svoju argumentáciu.
 • Rozvinúť schopnosti pracovníkov efektívne sa vyrovnávať s problémovými konfliktnými situáciami.
 • Zvládnuť poskytovanie spätnej väzby k výkonom spolupracovníkov v projektovom tíme.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre manažérov projektov, riadiacich pracovníkov a vedúcich dočasných a stálych tímov.

Obsahová náplň

Workshop – kritické situácie v komunikácii pri projektovom riadení.

Získavanie súhlasu zainteresovaných strán a presvedčivosť.

 • Analýza cieľovej skupiny jej očakávaní a potrieb.
 • Rétorické postupy a verbálna stránka presvedčovania, formulácie súvislostí a uvádzanie faktov.
 • Argumentačné techniky, argumentovanie z pohľadu cieľovej skupiny, argumentácie Tvrdenie Emócie Logika, racionálny a emočný apel.
 • Neverbálna stránka presvedčivej komunikácie – gestikulácia, očný kontakt, držanie tela.

Riešenie konfliktov v projektovom tíme.

 • Typy konfliktov, vecná stránka – predmet konfliktu, bludný kruh konfliktu.
 • Postupy riešenia konfliktov.
 • Emocionálne prvky v konfliktoch, postoje jednotlivých strán, hnev a jeho tlmenie.

Komunikačný plán

 • Projekt a manažment zmeny.
 • Prvky komunikačného plánu.
 • Správa (cieľ, obsah, forma, spätná väzba).

Komunikačné techniky spätnej väzby k výkonom spolupracovníkov v projektovom tíme.

 • Uznanie a pochvala.
 • Pozitívne usmerňovanie.
 • Upozornenie na nedostatky.

Kurz je akreditovaný Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Daniel Bútora, Kristína Poláková

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu. Kurz je akreditovaný MŠ SR podľa par.5 ods.2 Zákona č.386/1997 Z.z.

Termíny kurzov

02.05.2018 - 03.05.2018
08.11.2018 - 09.11.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Denisa Chrťanová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 837 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)