Verejné obstarávanie-vybrané ustanovenia a ako ich správne aplikovať v praxi pri zadávaní zákaziek podľa zákona 343/2015 Z. z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmeny podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvýšenie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania pri aplikácii zmien v praxi. Získanie informácii z oblasti VO so zameraním na zadávanie zákaziek z pohľadu najnovších zmien zákona o verejnom obstarávaní.

Cieľová skupina

Verejní obstarávatelia, obstarávatelia, ich zamestnanci podieľajúci sa na verejnom obstarávaní, kontrolóri a audítori, ďalej záujemcovia, uchádzači a ich zamestnanci podieľajúci sa na príprave ponúk, návrhov a revíznych postupov v rámci verejného obstarávania,ako i osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, ktorí financujú zákazky z prostriedkov EU.

Obsahová náplň

 • Finančné limity od 01.01.2016
 • Nové výnimky zo zákona o VO
 • Predpokladaná hodnota zákazky
 • Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov
 • Zmeny v určovaní lehôt na predkladanie ponúk
 • Konflikt záujmov – definícia
 • Postupy vo verejnom obstarávaní, nový postup – inovatívne partnerstvo
 • Zelené verejné obstarávanie
 • Určenie podmienok účasti vo VO, Jednotný európsky dokument (JED)
 • Vyhodnotenie podmienok účasti, možnosť nahradenia subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky
 • Nové kritériá na vyhodnotenie ponúk, environmentálne externality
 • Zadávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek v systéme EVO (praktické ukážky postupov)
 • Zadávanie zákaziek s využitím elektronického trhoviska
 • Zadávanie zákaziek bez využitia elektronického trhoviska
 • Zadávanie zákaziek na letenky
 • Zmeny v revíznych postupoch
 • D i s k u s i a.

08:30 h – 09:00 h – prezencia účastníkov

09:00 h – 16:00 h – vzdelávací seminár

12:00 h – 12:30 h – obedňajšia prestávka

Lektor:
Ing. Eva Mešková - odborne vyškolená a spôsobilá školiteľka pre verejné obstarávanie, špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní seminára

Termíny kurzov

21.09.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 7 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Zuzana Kyrinovičová, Ing. Silvia Priamová
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Bárdošova 33, 833 12 Bratislava 37

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.uvs.sk

Adresa
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)