Kurz Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015 - akreditovaný CQI IRCA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získanie spôsobilosti na vykonávanie interných auditov, podrobné oboznámenie sa s požiadavkami normy ISO 9001:2015, získanie praktických skúseností týkajúcich sa prípravy a vlastného vedenia auditu.

Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors – Medzinárodný register certifikovaných auditorov)

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Obsahová náplň

 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9000:2015 a vysvetlenie vzťahu medzi nimi
 • Stručný výklad požiadaviek ISO 9001:2015 a terminológie
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a rola interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Lektor:
Ing. Ervín Matirko

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát interného audítora CQI IRCA s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

04.06.2018 - 05.06.2018

Trenčianske Teplice

Prihlásiť sa
16.10.2018 - 17.10.2018
05.12.2018 - 06.12.2018

Trenčianske Teplice

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Empire, Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)