Kurz Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015 - akreditovaný IRCA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získanie spôsobilosti na vykonávanie interných auditov, podrobné oboznámenie sa s požiadavkami normy ISO 9001:2015, získanie praktických skúseností týkajúcich sa prípravy a vlastného vedenia auditu.

Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors – Medzinárodný register certifikovaných auditorov)

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Obsahová náplň

 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9000:2015 a vysvetlenie vzťahu medzi nimi
 • Stručný výklad požiadaviek ISO 9001:2015 a terminológie
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a rola interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Lektor:
Ing. Ervín Matirko

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát interného audítora IRCA s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

28.03.2017 - 29.03.2017
13.06.2017 - 14.06.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel: +421 2/444 552 82
mobil: +421 907 933 115
e-mail: daniela.matyasova@dnvgl.com

Adresa
Hotel Empire, Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/444 552 82
email: daniela.matyasova@dnvgl.com
web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape