Bratislava - mestská časť Nové mesto

Zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Bratislava, Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava
 • Organizátor: BPM Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je objasniť a vysvetliť zmeny pre prax, ktoré prináša novela schválená dňa 23.4.2015, ktorej cieľom je podporiť zodpovedný podnikateľský prístup a zamedziť krátenie a poškodzovanie veriteľov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania. Novela mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii a Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Obsahová náplň

 1. nová právna úprava pri podaní návrhu na konkurz dlžníkom v úpadku
 2. Vyvrátiteľné domnienky platobnej neschopnosti dlžníka,
 3. úprava zmluvnej pokuty pre prípad porušenia povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu,
 4. okruh náležitostí návrhu na vyhlásenie konkurzu podaného veriteľom,
 5. výnimka z povinnosti platiť preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu,
 6. účinky začatia konkurzného konania,
 7. uplatnenie práv v konkurze,
 8. priznanie hlasovacích práv,
 9. výhrada vlastníctva a finančný lísing,
 10. zákaz dlžníka profitovať z krátenia pohľadávok svojich veriteľov,
 11. minimálne zákonné uspokojenie veriteľov z budúcich ziskov,
 12. zavedenie tzv. registra diskvalifikácií,
 13. zavedenie pojmu „spoločnosť v kríze“,
 14. plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje,
 15. zákaz vrátenia vkladu spoločníkom,
 16. a ďalšie zmeny + diskusia.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Miesto bude upr Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)