Kurz Zvyšovanie kvalifikácie Interných audítorov QMS podľa normy ISO 9001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvýšenie efektívnosti vykonávania interných auditov, zjednocovanie výkladu normy ISO 9001:2008, tréning správnej reakcie na zistenia počas auditu, vysvetlenie nejasností pri auditovaní systému manažérstva kvality, precvičenie techník auditovania, spätná väzba od skúseného auditora DNV.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých interných audítorov a manžérov kvality, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Obsahová náplň

  • Stručný výklad požiadaviek ISO 9001:2008
  • Vysvetlenie nejasností pri interpretácii ustanovení normy ISO 9001:2008
  • Riešenie modelových situácií z interných auditov (nezhody, pozorovania)
  • Precvičenie určovania príčin zistených nezhôd
  • Zopakovanie hlavných zásad auditovania
  • Zaujímavosti z praxe auditora DNV
  • Simulácia interného auditu v praxi
  • Zodpovedanie otázok účastníkov kurzu
  • Vykonanie záverečného testu

Lektor:
Ing. Ervín Matirko

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Chopin, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)