MASTER ŠTÚDIUM štíhlej administratívy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Viac ako polovicu priebežnej doby zákazky tvoria činnosti v oblasti administratívy. Pričom podiel plytvania v týchto procesoch dosahuje až 40 %. Jedinečný program Master štúdia ponúka kombináciu teoretických a praktických tréningov, vďaka ktorým nastavíte štíhle, efektívne a stabilne fungujúce administratívne procesy v podniku.

Prínosy štúdia sú nasledovné:

 • kratší čas trvania procesov
 • odbúranie zbytočnej byrokracie
 • zvýšenie reakčnej schopnosti (flexibility) na požiadavky zákazníka
 • efektívna komunikácia a zvládanie konfliktov, spolupráca
 • systematické riešenie problémov
 • stabilné procesy s vysokou kvalitou
 • osobnostný rozvoj zamestnanca

Cieľová skupina

Pracovníci a vedúci pracovníci oddelení: personálne, nákupné, obchodné, marketingové, controlling a IT.

Obsahová náplň

Jednotlivé moduly vytvárajú komplexný pohľad na štíhlu administratívu a naučené metódy si účastníci vyskúšajú pri riešení modelových situácií a konkrétnych problémoch z praxe. Získajú poznatky a inšpiráciu z iných podnikov.

Master štúdium pozostáva z nasledujúcich modulov:

1. semester

 • Úvod do štíhlej administratívy
 • Ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci
 • Neustále zlepšovanie procesov v administratíve – KAIZEN *
 • Ekonomické minimum v administratíve*
 • Mapovanie toku hodnôt – súčasný stav*
 • Mapovanie toku hodnôt – budúci stav*
 • Manažment zmeny a zvládnutie odporu
 • Efektívna komunikácia a tímová práca
 • Zvládanie konfliktov a záťažových situácií
 • Systematické riešenie problémov v procesoch

2. semester

 • Meranie výkonnosti procesov*
 • Plánovanie a riadenie administratívnych procesov*
 • Prezentačné zručnosti
 • Moderovanie workshopov a porád
 • Štandardizácia a vizualizácia v administratíve *
 • Kvalita v administratíve*
 • Konzultácie k Master práci
 • Záverečné skúšky
 • * Označené bloky prebiehajú priamo vo firmách, t.j. v spoločnostiach účastníkov Master štúdia.

Termíny kurzov

02.02.2017 - 01.02.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel: +421 41/239 90 80
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/239 90 80
email: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape