Bratislava

IFRS / US GAAP — Svetové účtovníctvo

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je prediskutovať požiadavky IFRS a US GAAP. Sekundárny cieľ je ukázať kde, napriek snahe je konvergovať, so štandardmi IFRS a US GAAP stále líšia. Nakoniec, seminár ukazuje ako sa pravidlá US GAAP môžu využiť pri aplikácii IFRS alebo štandardy IFRS pri aplikácii US GAAP.

IFRS vs. US GAAP: Školenie US GAAP sa prvýkrát objavilo v ponuke v roku 1997. Po tom, čo bolo v roku 2002 rozhodnuté (EC 1606/2002), že sa IFRS začnú vyžadovať na území Európskej únie, vznikol tento seminár, ktorý IFRS a US GAAP porovnáva. Od tej doby ho navštívili tisíce účastníkov zo stoviek firiem.

Prečo je porovnanie IFRS a US GAAP tak užitočné?

V tom istom roku (2002) začal projekt konvergencie. Od tej doby niektoré štandardy, predovšetkým IFRS 15 a ASC 606, sa stali doslova rovnaké. Zaujímavejšie sú však tie, kde sa mu vyrovnal, len ich dopad, nie text (napríklad IAS 2 a ASC 330, IAS 23 a ASC 835–20, alebo IAS 36 a ASC 360–10–35–21 až 49). Prečo? Podobne ako je rozumná konzultácia s iným lekárom pred náročným zákrokom, pri aplikácii jedného štandardu je dobré poznať požiadavky toho druhého.

Inak povedané, občas sa stáva, že cesta podľa jedného štandardu je dlhá a tŕnistá? strmá ?, zatiaľ čo podľa druhého hladká a menej náročná. Poznať túto druhú cestu je obzvlášť užitočné, ak sa musí jednať o metodike s audítorom, ktorý má podrobné znalosti iba o jednej z nich. Samozrejme, odvolanie sa na US GAAP pri aplikácii IFRS alebo IFRS pri aplikácii US GAAP sa smie (IAS 8.12 / ASC 105–10–05–3), iba ak štandardy IFRS či US GAAP konkrétnu metodiku neprikazujú. Preto je dobré dopredu vedieť, kde sa tieto miesta nachádzajú, aby sa hľadanie alternatívnej cesty nestalo stratou času.

Cieľová skupina

Cieľom seminára je prediskutovať požiadavky IFRS a US GAAP. Sekundárny cieľ je ukázať kde, napriek snahe je konvergovať, so štandardmi IFRS a US GAAP stále líšia. Nakoniec, seminár ukazuje ako sa pravidlá US GAAP môžu využiť pri aplikácii IFRS alebo štandardy IFRS pri aplikácii US GAAP.

IFRS vs. US GAAP: Školenia US GAAP sa prvýkrát objavilo v ponuke1998. Potom, čo bolo v roku 2002 rozhodnuté (EC 1606/2002), že sa IFRS začnú vyžadovať na území Európskej únie, vznikol tento seminár, ktorý IFRS a US GAAP porovnáva.

Prečo je porovnanie IFRS a US GAAP tak užitočné?

V tom istom roku (2002) začal projekt konvergencie. Od tej doby niektoré štandardy, predovšetkým IFRS 15 a ASC 606, sa stali doslova rovnaké. Zaujímavejšie sú však tie, kde sa mu vyrovnal, len ich vplyv, nie text (napríklad IAS 2 a ASC 330, IAS 23 a ASC 835–20, alebo IAS 36 a ASC 360–10–35–21 až 49). Prečo? Podobne ako je rozumná konzultácia s iným lekárom pred náročným zákrokom, pri aplikácii jedného štandardu je dobré poznať požiadavky toho druhého.

Inak povedané, občas sa stáva, že cesta podľa jedného štandardu je dlhá a tŕnistá? strmá ?, zatiaľ čo podľa druhého hladká a menej náročná. Poznať túto druhú cestu je obzvlášť užitočné, ak sa musí jednať o metodiku s audítorom, ktorý má podrobné znalosti iba o jednej z nich. Samozrejme, odvolanie sa na US GAAP pri aplikácii IFRS alebo IFRS pri aplikácii US GAAP sa smie (IAS 8.12 / ASC 105–10–05–3), iba ak štandardy IFRS alebo US GAAP konkrétnu metodiku neprikazujú. Preto je dobré dopredu vedieť, kde sa tieto miesta nachádzajú, aby sa hľadanie alternatívne cesty nestalo stratou času.

Obsahová náplň

 • Úvod do problematiky
 • reálna hodnota
 • peniaze a krátkodobé investície
 • pohľadávky
 • zásoby a náklady na predaj
 • uznanie výnosov (základy)
 • časové rozlíšenie
 • hmotný majetok
 • nehmotný majetok
 • goodwill
 • lízing
 • záväzky
 • rezervy
 • kapitál
 • výsledovka
 • uznanie výnosov (nové pravidlá)
 • impairment
 • segmenty
 • finančné nástroje
 • cudzej meny
 • konsolidácia
 • zmeny a chyby
 • príloha
 • ďalšie témy podľa výberu účastníkov.

Študijný materiál: Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom v rozsahu cca 200 strán.

Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: anglickej a českej. Na konci seminára účastníci obdržia Osvedčenie o jeho absolvovaní.

Termíny kurzov

17.10.2017 - 18.10.2017

1718102017

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ladislav Rau, Ing.
tel:
+421 2/634 523 *** zobraziť

mobil:
+421 904 683 *** zobraziť

email:
mentis@... zobraziť


Adresa
851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/634 523 *** zobraziť

email:
mentis@... zobraziť

web: www.mentis.sk

Adresa
MENTIS s.r.o.
Pečnianska 3, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)