DETAIL KURZU

VDA 6.5 - Audit produktu (ver. 2, 2008)

Od:

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami VDA 6.5-auditu produktu

Obsah kurzu

Kurz nie je licencovaný organizáciou VDA

  • vysvetlenie účelu auditov produktu- väzba na požiadavky zákazníka a ISO/TS 16949
  • priebeh auditu výrobku, správny odber vzoriek
  • katalóg otázok k auditu
  • metodiky auditu
  • riešenie konkrétných modelových situlácií a praktických príkladov
  • zodpovedanie otázok a diskusia

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať