Bratislava - mestská časť Nové mesto

Plnenie zmluvných povinností a obchodnoprávne záväzkové vzťahy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je objasniť oblasť záväzkovo-právnych vzťahov v teoretickej i aplikačnej rovine s ohľadom na platnú a účinnú právnu úpravu slovenského a českého obchodného práva a tým prispieť k odstráneniu nedostatkov, ktoré sa pri uzatváraní zmlúv a uplatňovaní nárokov z nich vyplývajúcich prejavujú v praxi.

Cieľová skupina

Seminár je určený: právnym zástupcom podnikov a spoločností, advokátom, koncipientom, pracovníkom ministerstiev a ďalších štátnych inštitúcií.

Obsahová náplň

1.Pramene práva obchodných vzťahov 2.Vzťah obchodného a občianskeho zákonníka 3.Vznik záväzkovo-právnych vzťahov – uzatváranie zmlúv 4.Plnenie zmluvných povinností 5.Zánik záväzkovo-právnych vzťahov 6.Vady, fakturácia 7.Právna zodpovednosť 8.Aktuálne otázky aplikačnej praxe, kúpna zmluva a zmluva o dielo 9.Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 903 885 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpmvzdel@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)