Facilitačné zručnosti

Popis kurzu

Cieľ tréningu

 • Vedieť rozlišovať obsah a proces facilitácie
 • Vedieť definovať pojem facilitácia odlíšiť ju od ostatných nástrojov
 • Mať praktickú skúsenosť s použitím facilitačných techník
 • Vedieť opísať facilitačný cyklus a jeho jednotlivé fázy
 • Vedieť zvládať rôzne situácie: vybudovať si vzťah s publikom, odčítať spätnú väzby z publika a zvládanie rôznych typov účastníkov

Obsah kurzu

Rozlíšenie pojmov

 • Čo je facilitácia?
 • Kedy sa používa?
 • Kľúčové zásady facilitácie

Proces a obsah

 • Rozdiel medzi jednotlivými prvkami
 • Procesné nástroje facilitátora

Fázy facilitačného cyklu a ich nácvik

 • Základné kroky facilitačného stretnutia
 • 1. krok: Pozorovanie
 • 2. krok: Vnímanie, Chápanie
 • 3. krok: Intervenovanie
 • Prevencia a zásahy facilitátora

Vybudovanie vzťahu s publikom

 • Icebreakers – rôzne typy

Moderovanie diskusie

 • Rozdiel medzi procesom a obsahom
 • Procesné nástroje facilitátora
 • Moderovanie diskusie

Reagovanie na potreby skupiny

 • Čítanie reči tela účastníkov
 • Zisťovanie priamej spätnej väzby účastníkov

Zvládanie náročných situácií

 • Rôzne typy náročných účastníkov a ako ich zvládnuť.

Cieľová skupina

zamestnanci HR oddelenia, manažéri a vedúci vo všetkých oddeleniach, tréneri

Kontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk

Organizátor