Kurz: Škola dane z príjmov

Popis kurzu

Získate ucelený prehľad o dani z príjmov a praktickom použití súvisiacich daňových predpisov. Naučíme vás ako správne pracovať s daňou z príjmov, aby sme vám uľahčili riešenie možných problémov vo vašej praxi.Obsah kurzu

Modul 1: Daň z príjmov fyzických osôb

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou Predmet dane Typy zdaniteľných príjmov Nezdaniteľné časti základu dane Daňový bonus Zamedzenie dvojitého zdanenia Podávanie daňových priznaní

Modul 2: Daň z príjmov právnických osôb

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou Predmet dane, oslobodenia od dane Výpočet základu dane, oslobodenia Daňové a nedaňové výdavky Náklady/výnosy daňovo uznateľné/zda­niteľné po zaplatení Rezervy Opravné položky Záväzky Prípadová štúdia – komplexný príklad I.

Modul 3: Daň z príjmov právnických osôb (pokračovanie) + Odpočet nákladov na výskum a vývoj

Daňové odpisy Pravidlá nízkej kapitalizácie Tuzemská zrážková daň Daňové straty Podávanie daňových priznaní Platba preddavkov na daň Daňová licencia Odpočet nákladov na výskum a vývoj Prípadová štúdia – komplexný príklad II.

Modul 4: Medzinárodné zdaňovanie + Transferové oceňovanie

Základné princípy medzinárodného zdaňovania Stála prevádzkareň Zrážková daň Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia Smernice Európskej únie v oblasti dane z príjmov Základné princípy transferového oceňovania Metódy určenia nezávislej ceny Dokumentácia k transferovým ce­námCieľová skupina

Škola dane z príjmov je jedinečný komplexný študijný program na Slovensku, ktorý okrem problematiky daní z príjmu fyzických a právnických osôb zahŕňa aj aspekty medzinárodného zdaňovania a praktické spôsoby odpočtu nákladov na výskum a vývoj. Je určená tým, ktorí pracujú s daňou z príjmov a potrebujú mať ucelený prehľad o dani z príjmu právnických aj fyzických osôb, sú zodpovední za zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a za správne posúdenie transakcií z pohľadu dane z príjmov.Poznámka k cene

Cena je uvedená za všetky 4 moduly. Cena jedného samostatného modulu je 150 eur + DPH. Ak sa prihlásite do 23. marca, získate "early bird" zľavu vo výške 7%.Kontaktná osoba

Daniel Černák, Obchodný zástupca Akadémie
+421 903 679 558
daniel.cernak@pwc.com


Organizátor