Škola dane z príjmov

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa polročne
  • Miesto konania: Karadžičova 2, Bratislava
  • Cena: 768 € (640 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: Cena je uvedená za všetky 4 moduly. Cena jedného samostatného modulu je 210 eur + DPH. Ak sa prihlásite do 4. mája, získate "early bird" zľavu vo výške 10%.
  • Organizátor: PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získate ucelený prehľad o dani z príjmov a praktickom použití súvisiacich daňových predpisov. Naučíme vás ako správne pracovať s daňou z príjmov, aby sme vám uľahčili riešenie možných problémov vo vašej praxi.

Cieľová skupina

Škola dane z príjmov je jedinečný komplexný študijný program na Slovensku, ktorý okrem problematiky daní z príjmu fyzických a právnických osôb zahŕňa aj aspekty medzinárodného zdaňovania a praktické spôsoby odpočtu nákladov na výskum a vývoj. Je určená tým, ktorí pracujú s daňou z príjmov a potrebujú mať ucelený prehľad o dani z príjmu právnických aj fyzických osôb, sú zodpovední za zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a za správne posúdenie transakcií z pohľadu dane z príjmov.

Obsahová náplň

Modul 1: Daň z príjmov fyzických osôb

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou Predmet dane Typy zdaniteľných príjmov Nezdaniteľné časti základu dane Daňový bonus Zamedzenie dvojitého zdanenia Podávanie daňových priznaní

Modul 2: Daň z príjmov právnických osôb

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou Predmet dane, oslobodenia od dane Výpočet základu dane, oslobodenia Daňové a nedaňové výdavky Náklady/výnosy daňovo uznateľné/zdaniteľné po zaplatení Rezervy Opravné položky Záväzky Prípadová štúdia – komplexný príklad I.

Modul 3: Daň z príjmov právnických osôb (pokračovanie) + Odpočet nákladov na výskum a vývoj

Daňové odpisy Pravidlá nízkej kapitalizácie Tuzemská zrážková daň Daňové straty Podávanie daňových priznaní Platba preddavkov na daň Daňová licencia Odpočet nákladov na výskum a vývoj Prípadová štúdia – komplexný príklad II.

Modul 4: Medzinárodné zdaňovanie + Transferové oceňovanie

Základné princípy medzinárodného zdaňovania Stála prevádzkareň Zrážková daň Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia Smernice Európskej únie v oblasti dane z príjmov Základné princípy transferového oceňovania Metódy určenia nezávislej ceny Dokumentácia k transferovým cenám

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martin Šalgo, Obchodný reprezentant Akadémie
mobil:
+421 903 412 *** zobraziť

email:
martin.salgo@... zobraziť


Adresa
Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/593 501 *** zobraziť

email:
academy.pwc@... zobraziť

web: www.pwcacademy.sk

Adresa
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)