Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tréning je zameraný na praktické objasnenie aplikácie požiadaviek normy ISO 19011:2011 v praxi. Počas tréningu budú účastníkom interpretované všetky požiadavky uvedenej normy a objasnené vhodné spôsoby jej aplikácie. Účastníci sa naučia ako spracúvať program interných auditov na určité obdobie, sledovať a vyhodnocovať jeho realizáciu, pripravovať sa na konkrétny audit, napísať plán previerky, vykonávať audit, komunikovať s preverovanými pracovníkmi a sledovať kritické záležitosti počas auditu vrátane spôsobu reagovania počas neštandardných situácií. Budúci audítori sa počas tréningu oboznámia s pravidlami klasifikácie nezhôd, významom a spôsobmi sledovania realizácie a účinnosti prijatých nápravných a preventívnych opatrení. Na záver tréningu získajú účastníci prehľad o kvalifikačných požiadavkách na jednotlivé funkcie v audítorskom tíme, spôsoboch zvyšovania, sledovania a hodnotenia odbornej spôsobilosti audítorov.

Cieľová skupina

Tréning je predovšetkým určený interným audítorom.

Obsahová náplň

● Úvod do problematiky auditovania MS, rozsah požiadaviek normy ISO 19011 ● Typy auditov a všeobecné zásady vykonávania interných auditov ● Manažérstvo programu auditov ● Modelové cvičenie: program auditov ● Výkon interného auditu – rozbor jednotlivých fáz ● Modelové cvičenie: plán auditu, správa z auditu ● Kompetentnosť a hodnotenie spôsobilosti audítorov ● Audítorské nástroje a pomôcky ● Klasifikácia a riešenie nezhôd

Lektor:
Ing. Eva Hlušková, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

11.04.2018

08:00-16:00

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Jana Svitačová
mobil:
+421 905 866 *** zobraziť

email:
svitacova@... zobraziť


Adresa
Astraia Certification, s.r.o, Mostná 11, Nitra, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 37/772 21 *** zobraziť

email:
astraia@... zobraziť

web: www.astraia.sk

Adresa
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
Mostná 11, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)