Efektívna komunikácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komunikačné zručnosti dennodenne využívame v osobnom aj v pracovnom živote. Takmer neexistuje profesia, kde by nebolo potrebné komunikovať. Pracujeme v tímoch, máme šéfov či sami sme manažérmi. Na potenciálne náročné komunikačné situácie je však potrebné sa pripraviť.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

 • zvýšenie úrovne komunikačných zručnosti
 • korekcia nedokonalostí vo verbálnej a neverbálnej komunikácii
 • zvýšenie sebavedomia v rôznych komunikačných situáciach

Cieľová skupina

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s externým alebo interným klientom
 • predajcovia
 • zamestnanci oddelení PR a marketingu
 • ktokoľvek s potrebou zdokonaliť svoju komunikáciu

Obsahová náplň

Typy komunikácie: verbálna, neverbálna a paraverbálna komunikácia, ich zložky a využitie v komunikácii

Zložky komunikácie: receptívne a expresívne a ich efektívne využívanie v komunikácii

Proces komunikácie

Nácvik receptívnej zložky komunikácie:

 • vnímanie, prijímanie a spracovanie správ
 • aktívne počúvanie
 • prejavenie empatie
 • pozorovanie

Nácvik expresívnych zručností:

 • vyjadrovanie a pýtanie sa
 • kladenie otázok
 • zrozumiteľné vyjadrenie toho, čo chcem

Nácvik zručnosti verbálnej komunikácie

 • poskytovanie a prijímanie spätnej väzby
 • efektívne žiadanie
 • argumentácia
 • efektívne kladenie otázok

Nácvik vhodných prejavov neverbálnej komunikácie

Komunikačné bariéry a ch odstraňovanie

Vzťahový a vecný aspekt komunikácie a ako im rozumieť

Typológia komunikačných štýlov – ako komunikovať s jednotlivými typmi

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Katarína Rothová, Mgr.
mobil:
+421 907 771 *** zobraziť

email:
katarina.rothova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 771 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť

web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)