Efektívna komunikácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • zvýšenie úrovne komunikačných zručnosti
 • koreckcia nedokonalosti vo verbálnej a neverbálnej komunikácia
 • zvýšenie sebavedomia pri rôzbych komunikačných situáciach

Cieľová skupina

 • manažéri na všetkých úrovnich
 • zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s externým alebo interným klientom
 • predajcovia
 • zamestnanci oddelení PR a marketingu

Obsahová náplň

Typy komunikácie: verbálna, neverbálna a paraverbálna komunikácia, ich zložky a využitie v komunikácií

Zložky komunikácie: receptívne a expresívne a ich efektívne využívanie v komunikácií

Proces komunikácie

 • formulácia správy
 • odovzdanie správy
 • prijatie správy
 • interpretácia správy
 • reprodukovanie správy

Nácvik receptívnej zložky komunikácie:

 • vnímanie, prijímanie a spracovanie správ
 • aktívne počúvanie
 • prejavenie empatie
 • pozorovanie

Nácvik expresívnych zručností:

 • vyjadrovanie a pýtanie sa
 • kladenie otázok
 • zrozumiteľné vyjadrenie toho, čo chcem

Nácvik zručnosti verbálnej komunikácie

 • poskytovanie a prijímanie spätnej väzby
 • efektívne žiadanie
 • argumentácia
 • efektívne kladenie otázok

Nácvik vhodných prejavov neverbálnej komunikácie

Komunikačné bariéry a ch odstraňovanie

Vzťahový a vecný aspekt komunikácie a ako im rozumieť

Typológia komunikačných štýlov – ako komunikovať s jednotlivými typmi

Vedenie rozhovoru – praktický nácvik

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Katarína Rothová, Mgr.
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape