Kurz: Zvládanie konfliktov

Popis kurzu

V bežnej pracovnej realite sa konfliktom často nevyhneme. Preto je užitočné vedieť, ako sa v takej situácii správať, ako s konfliktom pracovať, dokonca čo si z konfliktu pre seba zobrať.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

 • naučiť sa, ako efektívne riešiť konfliktné situácie
 • spoznanie techník, ktoré vedú k win-win výsledku pri konfliktných situáciachObsah kurzu

 • Ako identifikujeme konflikt? Čo sú znaky nastávajúceho konfliktu? Rozpoznávanie emocionálnych, kognitívnych a fyzických príznakov konfliktu.
 • Ako konflikt otvoriť a konštruktívne viesť dialóg s druhou stranou? Algoritmus konštruktívneho riešenia konfliktov.
 • Ako rozpoznať za pozičnými vyhláseniami druhej strany skryté záujmy a ako ich použiť pre konštruktívne riešenie konfliktov?
 • Ako riešiť konflikt konštruktívne s podriadenými, ako postupovať pri riešení konfliktu s nadriadenými? Odlišné algoritmy pre riešenie konfliktov s ľuďmi s odlišným mocenským postavením v konflikte.
 • Ako konštruktívne využívať vzťah pre riešenie obsahovej stránky konfliktu.
 • Iritátory v konflikte. Čo nepoužívať, nehovoriť pri riešení konfliktov.
 • Neverbálne signály ako pomôcka pri rýchlom odhalení konfliktu a predchádzaní konfliktnej komunikácie.
 • Štýly riešenia konfliktov. Identifikovanie vlastného štýlu, slabých a silných stránok pri riešení konfliktu.
 • Emócie a konflikt. Ako narábať s emóciami v konflikte a ako ich konštruktívne využívať pre jeho efektívne vyriešenie.
 • Techniky riešenia konfliktov
 • Zručnosti na riešenie konfliktov a ich nácvikCieľová skupina

 • manažéri na všetkých riadicich pozíciach
 • zamestnanci prvého kontaktu
 • zamestnanci call centierKontaktná osoba

Katarína Rothová, Mgr.
+421 907 771 032
katarina.rothova@quanticon.sk


Organizátor