Kurz: Ako viesť, riadiť a motivovať tím

Popis kurzu

Ako byť dobrým šéfom? Rozumieť svojim podriadeným a mať ich rešpekt, byť pre nich oporou ale aj autoritou, dokázať ich nadchnúť a inšpirovať ale zároveň určiť hranice. To všetko chce talent, ale aj zručnosti a vedomosti.

Preto cieľom ponúkaného kurzu je:

 • Lepšie porozumieť roli manažéra v kontexte vedenia tímu ľudí
 • Naučiť sa využívať rôzne štýly vedenia ľudí
 • Spoznať metódy, ako motivovať podriadenýchObsah kurzu

Úlohy manažéra

 • definovanie cieľa a úloh
 • udržiavanie zamerania na cieľ
 • motivácia podriadených
 • využívanie a rozvíjanie potenciálu podriadených
 • udržovanie otvorenej komunikácie
 • efektívne riešenie problémov
 • kontrola

Štýly vedenia ľudí

 • základné štýly vedenia – direktívne, konzultatívne, koučing, delegovanie – vhodnosť a nevhodnosť jednotlivých štýlov
 • odhalenie vlastného štýlu vedenia iných – jeho potenciál a riziká – výstup z testu
 • situačné vedenie a jeho prínosy
 • nácvik jednotlivých štýlov situačného vedenia

Motivácia podriadených

 • čo je motivácia a kedy funguje
 • cielená a účinná motivácia seba a podriadených
 • motivačné faktory v praxi a ako s nimi účinne pracovať
 • firemná, tímová a individuálna motivácia – ich vzťah a prepojenie
 • motivačná typológiaCieľová skupina

manažéri na všetkých úrovniach riadeniaKontaktná osoba

Katarína Rothová Mgr.
+421 907 771 032
katarina.rothova@quanticon.sk


Organizátor