Vedenie a motivácia zamestnancov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • zvýšenie schoposti efektívne viesť ľudí
 • spoznanie metód ako podporovať motiváciu podriadených

Cieľová skupina

 • manažéri na vštkých stupňoch riadiacej úrovni

Obsahová náplň

Úlohy manažéra

 • definovanie cieľa a úloh
 • udržiavanie zamerania na cieľ
 • motivácia podriadených
 • využívanie a rozvíjanie potenciálu podriadených
 • udržovanie otvorenej komunikácie
 • efektívne riešenie problémov
 • kontrola

Kompetencie a vlastnosti úspešného manažéra a ako ich rozvíjať

 • strategické myslenie
 • kongruencia
 • vytrvalosť
 • riadenie interakcie
 • zameranie na výsledky
 • vyhľadávanie príležitosti
 • sebadisciplína a odolnosť

Stýly vedenie ľudí

 • základné štýly vedenia – direktívne, konzultatívne, koučing, delegovanie – vhodnosť a nevhodnosť jednotlivých štýlov
 • odhalenie vlastného štýlu vedenia iných – jeho potenciál a riziká – výstup z testu
 • situačné vedenie a jeho prínosy
 • nácvik jednotlivých štýlov situačného vedenia

Motivácia podriadených

 • čo je motivácia a kedy funguje
 • cielená a účinná motivácia seba a podriadených
 • motivačné faktory v praxi a ako s nimi účinne pracovať
 • firemná, tímová a individuálna motivácia – ich vzťah a prepojenie
 • motivačná typológia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Katarína Rothová Mgr.
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape