Asertívna komunikácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • naučiť sa komunikovať svoje názory a postoje
 • naučiť sa adekvátne presadzovať svoje požiadavky
 • naučiť sa používať asertívne techniky

Cieľová skupina

 • riadiací pracovníci na všetkých riadiacích úrovniach
 • zamestnanci prvého kontaktu
 • zamestnanci call centier

Obsahová náplň

Filozofia asertivity – asertivita ako nástroj budovania vlastného sebavedomia, zodpovednosti a efektívnych konštruktívnych vzťahov – teoretický blok

Asertívne práva a ich využitie v praxi – rešpektovanie seba a iných

Agresívne, asertívne a pasívne správanie. Ich výhody, rizika, dopad správania v pracovnom prostredí

Ako komunikovať s jednotlivými typmi (agresívny, asertívny, pasívny) a ako zvyšovať ich motiváciu a výkonnosť.

Asertívne techniky a ich použitie:

 • spätná väzba
 • asertívne NIE
 • obohraná platňa
 • otvorené dvere
 • negatívna asercia
 • negatívne dotazovanie

Jasná, zrozumiteľná a ľahko akceptovateľná požiadavka – nácvik

Vyjadrenie hnevu a jeho zvládnutie

Manipulácia – ako ju rozpoznať a vhodným spôsobom sa jej brániť

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Katarína Rothová, Mgr.
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape