Kurz: Asertívna komunikácia

Popis kurzu

V práci ale aj inde sme často konfrontovaní s množstvom úloh a požiadaviek, ktoré prichádzajú z viacerých strán. Popri tom je nutné presadzovať svoje záujmy, navyše – vhodným spôsobom. Toto vytvára tlak. Pri jeho zvládaní pomáhajú špecifické zručnosti a vedomosti.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

 • naučiť sa komunikovať svoje názory a postoje
 • naučiť sa adekvátne presadzovať svoje požiadavky
 • naučiť sa používať asertívne technikyObsah kurzu

Filozofia asertivity – asertivita ako nástroj budovania vlastného sebavedomia, zodpovednosti a efektívnych konštruktívnych vzťahov

Agresívne, asertívne a pasívne správanie. Ich výhody, rizika, dopad správania v pracovnom prostredí

Ako komunikovať s jednotlivými typmi (agresívny, asertívny, pasívny) a ako zvyšovať ich motiváciu a výkonnosť.

Asertívne techniky a ich použitie:

 • spätná väzba
 • asertívne NIE
 • obohraná platňa
 • otvorené dvere
 • negatívna asercia
 • negatívne dotazovanie

Jasná, zrozumiteľná a ľahko akceptovateľná požiadavka – nácvik

Vyjadrenie hnevu a jeho zvládnutie

Manipulácia – ako ju rozpoznať a vhodným spôsobom sa jej brániťCieľová skupina

 • riadiaci pracovníci na všetkých riadiacich úrovniach
 • zamestnanci prvého kontaktu
 • zamestnanci call centierKontaktná osoba

Katarína Rothová, Mgr.
+421 907 771 032
katarina.rothova@quanticon.sk


Organizátor