CISA – Certifikovaný audítor informačných systémov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V súčasnom turbulentnom a zložitom podnikateľskom prostredí sa pre spoločnosti na celom svete stali informácie najcennejším aktívom. IT profesionáli hrajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní hodnoty a zaistení bezpečnosti a integrity obrovského množstva informácií, ktoré poháňajú biznis. Profesijná kvalifikácia CISA® (Certifikovaný audítor informačných systémov) je uznávaným dôkazom kompetencií a skúseností v hodnotení informačných technológií a podnikateľských systémov v organizácii a poskytovaní uistenia o ich dostupnosti a udržateľnosti.

Cieľová skupina

  • IS/IT Audítori
  • IS/IT Konzultanti
  • Pracovníci informačnej bezpečnosti
  • IS/IT Audit Manažéri
  • CEO a manažéri vo vedúcich pozíciách

Obsahová náplň

Modul 1 – Proces auditovania informačných systémov

Modul 2 – Kontrola a riadenie IT

Modul 3 – Obstarávanie, rozvoj a implementácia IS

Modul 4 – Prevádzka, udržiavanie a podpora IS

Modul 5 – Ochrana informačných aktív

Modul 6 – Záverečné opakovanie

Lektor:
Pavol Adamec, direktor PwC

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát CISA

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

08.11.2016
15.11.2016
29.11.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martin Šalgo, Obchodný reprezentant Akadémie
mobil: +421 903 412 225
e-mail: martin.salgo@sk.pwc.com

Adresa
Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/593 501 11
email: academy.pwc@sk.pwc.com
web: www.pwcacademy.sk

Adresa
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape