Manažment zmeny

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • lepšie porozumieť procesu zmeny
  • lepšie chápať reakcie okolia na zmeny a vedieť na nereagovať
  • účinnejšie komunikovať zmenu

Cieľová skupina

manažéri riadiaci zmenu na pracovisku

Obsahová náplň

Zmena ako nástroj permanentného rozvoja firmy

Nástroje a postupy zavádzania zmien

Fázy procesu vyrovnávania sa so zmenou

Hlavné činitele ovplyvňujúce výkon v procese zmeny

Kľúčové faktory úspešného zavedenia zmien

Efektívna komunikácia zmeny

Príčiny odporu voči zmenám a stratégie jeho zvládania

Kľúčové schopnosti riadenia zmien

Práca sa zmenou postojov

Zvyšovanie pozitívnej energie a motivovanosti v tíme

Najčastejšie chyby pri zavádzaní zmein a ako sa ím vyhnúť

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Katarína Rothová, Mgr.
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape