Kurz: Manažment zmeny

Popis kurzu

Žijeme v rýchlej dobe a zmeny sú jej bežnou súčasťou. Firmy, organizácie a tým aj zamestnanci sa musia prispôsobovať novým okolnostiam. Odkomunikovať takúto situáciu tak, aby bola pochopená a prijatá môže byť pre manažéra náročné.

Cieľom ponúkaného kurzu preto je:

 • porozumieť procesu zmeny
 • lepšie chápať reakcie okolia na zmeny a vedieť na ne reagovať
 • účinnejšie komunikovať zmenuObsah kurzu

 • Čo je to zmena
 • Čo znamená zmena pre pracovníkov
 • Príčiny odporu voči zmene
 • Percepčné, kognitívne a emocionálne bloky brániace prijatiu zmeny
 • Fázy procesu vyrovnávania sa so zmenou
 • Príprava na realizáciu zmeny
 • Kľúčové schopnosti na riadenie zmeny
 • Ako správne komunikovať zmenu
 • Ako podporiť zamestnancov pri akceptácii zmeny
 • Podmienky úspešného manažmentu zmeny
 • Päť hlavných potrieb v procese zmeny
 • Nástroje znižovania odporuCieľová skupina

manažéri riadiaci zmenu na pracoviskuKontaktná osoba

Katarína Rothová, Mgr.
+421 907 771 032
katarina.rothova@quanticon.sk


Organizátor