MSA – Spôsobilosť meracích systémov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vysvetlenie účelu a dôvodov pre aplikáciu analýz spôsobilosti meracích systémov, správne nasadenie jednotlivých metód pre štúdiu spôsobilosti v závislosti na používanom meracom systéme. Rozšírenie vedomostí v oblastí štatistických metód riadenia.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov stredného a nižšieho manažmentu a odborným pracovníkom v oblasti manažmentu kvality (majster, vedúci tímov, inšpektori kvality a pod.).

Obsahová náplň

  • Základné pojmy, účel a terminológia
  • Vývojový diagram použitia analýzy meracích systémov,
  • Popis variability (stabilita, strannosť, linearita, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť)
  • Rozlišovacia schopnosť systému merania
  • Stratégia a príprava na posudzovanie systému merania
  • Štúdie spôsobilosti priamo ukazujúceho systému merania /kvantítatívne údaje/
  • Štúdie porovnávacích systémov merania / atributívne, kvalitatívne údaje/
  • Rôzne grafické a analytické metódy

Lektor:
Ing. Luboš Kiesel

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

05.03.2018 - 06.03.2018
19.04.2018 - 20.04.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Považská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)