Kurz: RK-MANIKÉR-MANIKÉRKA- NECHTOVÝ DIZAJN,GELOVÉ A AKRILOVÉ NECHTY...-ZÁRUKA KVALITNEJ VÝUČBY -výučba individuálnym prístupom - skupinovou formou

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, práva a hygieny, o kožných chorobách a chorobách nechtov, o zariadení manikérskych miestnosti (nábytok), o manikérskych nástrojoch a ich použití, určí zmeny nechtov súvisiacich s poruchami zdravia, vie určiť povolené a nepovolené manikérke služby, ovláda pracovné postupy pri manikúre, modelovaní a lakovaní nechtov, pozná kozmetické prípravky na poškodené prirodzené nechty na modelovanie a lakovanie nechtov, vie ich aplikovať.

V praktickej časti absolvent ovláda diagnostiku kože na ruke a choroby nechtov, má zručnosti v ošetrovaní zdravých a chorých rúk a nechtov, ovláda techniku klasickej, francúzskej a japonskej manikúry, správne aplikuje kozmetické prípravky, má zručnosť pri modelovaní nechtov na rukách gélovou a akrylovou technikou, ovláda zdobenie, lakovanie, leštenie, predlžovanie a spevňovanie nechtov na rukách. Vie si zariadiť vlastný manikérsky salón nábytkom a potrebnými manikérskymi pomôckami Absolvent vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje ruky v domácom prostredí.

Získané osvedčenie oprávňuje v danom odbore pracovať ako
kvalifikovaná o­soba.

Pre našich absolventov RK, v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou organizujeme jednodňovú (živnostenskú) skúšku na overenie odbornej spôsobilosti. Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbor, na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta. Poplatok za uvedenú skúšku (pre Slovenskú živnostenskú komoru) je 240 €

-ORGANIZUJEME PRÍPRAVU NA KVALIFIKAČNÚ SKÚŠKU-

Praktická výučba prebieha pod každodenným vyučovacím
dohľadom hlavnej učiteľky

UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU VÝUČBY, NIE JE PODMIENKOU KURZ UKONČIŤ V TERMÍNE NA KTORÍ SA NASTÚPI,UMOŽŇUJEME VO VÝUČBE POKRAČOVAŤ AJ V ĎALŠOM TERMÍNE,NA KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ DO UŽ ROZBEHNUTEJ VÝUČBY A ZAMEŠKANÉ ABSOLVOVAŤ V NASLEDUJÚCOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.

EVIDOVANÍ NA ÚRADE PRÁCE,VYUŽITE BEZPLATNÚ REKVALIFIKÁCIU.

Aj v tomto roku pre evidovaných na Úrade práce, umožňujeme poplatok za kurz uhradiť cez Úrady práce – (REPAS).

Účastník kurzu nemusí agentúre uhrádzať žiaden poplatok vopred, celý poplatok za Vás hradí Váš príslušný Úrad práce, po skončení rekvalifikácie.

Tlačivá k vyplneniu na vami vybranú rekvalifikáciu, získate na vašom príslušnom Úrade práce. Naša agentúra vám vyplní tlačivo „B“ a nastaví termín výučby tak,aby splňal požiadavky Úradu práceObsah kurzu

PRIHLÁŠKY A BLIŽŠIE INFORMÁCIE na č.tel.: 02/44442205
0905 123858
INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH NAŠICH AKTIVITÁCH NÁJDETE NA NAŠEJ
STRÁNKE: www.amosk.sk
mail: amosk@amosk.sk
ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:
-pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej
ponuky je zľava 10%
-pri absolvovaní tretieho a ďalších kurzov z našej ponuky je
zľava 15%

-PRE NEZAMESTNANÝCH, MATKY NA MD A ZŤP 5%-tná ZĽAVA PLATÍ UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU-NA SPLÁTKY
---------------------------------------------------

PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY (nie na splátky) PRED OTVORENÍM KURZU NA BANKOVÝ ÚČET,ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 550 € –5% (teda 522 €)
-------------------------------------------------- NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

V PRÍPADE ZÁUJMU, MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE (LEN PRE ŽENY), KTORÉ JE HNEĎ VEDĽA NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €Cieľová skupina

Každému, kto má záujem pracovať v tomto odbor.
KURZ JE VHODNÝ AJ PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOVCertifikát

Osvedčenie-akreditované Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnom vzdelávaní. Osvedčenie vydavame aj v nemeckom, anglickom,talianskom, francúzskom,maďarskom,ruskom, a španielskom jazykuPoznámka k cene

Poplatok za kurz je: 490 €, Umožňujeme pohyblivú formu štúdia. Poplatok za kurz možno uhradzať v 2-3 splátkach. Pri uhradení celej sumy naraz, pred otvorením výučby na číslo účtu, aleno najneskôr v prvý den nástupu na kurz, do pokladne, jKontaktná osoba

p. Gališová
+421 2/444 422 05
amosk@amosk.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena