Bratislava - mestská časť Nové mesto

Time management – efektívne využívanie času

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je zdokonaliť schopnosť účastníkov správne stanovovať reálne ciele a definovať priority. Cieľom tréningu je tiež rozšírenie si uvedomenia naučených zručností a to pri identifikovaní limitov, správnych nástrojov, stratégií a metód riadenia a tým súčasne vedome ovplyvniť a podporiť výkonnosť tímu a jeho členov.

Cieľová skupina

Tréning je určený pre manažérov, riadiacich pracovníkov, vedúcich pracovných tímov a skupín.

Obsahová náplň

Tréning sa realizuje zážitkovou formou s využitím sociálneho a interaktívneho učenia. Pracovná skupina, ktorá pracuje pod dohľadom skúseného trénera sa skladá z max. 15 členov. Metódami práce skupiny sú individuálne nácviky techník a zručností, kombinované s prednáškou a videotréningom.

  1. Snímka dňa a jej optimalizácia
  2. Fyziologické a environmentálne aspekty organizácie práce
  3. Užitočné stratégie zefektívnenia výkonu
  4. Plusy a mínusy časového a pracovného stresu
  5. Eliminácia stresogénov
  6. Možnosti bezprostrednej revitalizácie síl
  7. Syndróm vyhoretia a jeho prevencia
  8. Psychohygiena v pracovnom procese

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpmvzdel@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)