Kurz: Leadership with Horses - zážitkové učenie s koňmi

Popis kurzu

 • Získať podnet na rozvoj svojich vodcovských schopností v interakcii s majestátnym

  zvieraťom ako partnerom.

 • Zosúladiť to, ako komunikujem, aké signály vysielam s tým, o čo

  sa v komunikácii

  usilujem.

 • Na rôznych analógiách lepšie porozumieť rôznym situáciám, do

  ktorých sa ako líder

  dostávam a musím ich riešiť.

 • Vidieť sa „z druhej strany“ a dostať okamžitú, úprimnú,

  autentickú a rozvojovú

  spätnú väzbu.Obsah kurzu

Situácie, o ktorých sa cez zážitok a jeho analýzu veľa naučíme

 • Nový tím, noví spolupracovníci. Čo vyžarujem? Ako sa budú na

  mňa pozerať?

  Čo mám robiť, aby som sa stal v ich očiach lídrom?

 • Prekonávanie prekážok a ako dosiahnuť, aby ma tím nasledoval,

  aby som nestrácal/a

  čas prekonávaním neistoty.

 • Akceptovanie a prijímanie úloh.
 • Manažment zmeny, dosiahnuť, aby tím urobil niečo úplne nové,

  čo mu nie je vlastné.

 • Firemná vízia a jej hodnoty. Ako motivovať tím a jeho členov,

  aby ju nasledovali?

Praktické učenie s koňmi (jazdiareň namiesto učebne)

 • Inštruktáž, čo, prečo a ako budeme robiť.
 • Pár slov o tom, kto je náš partner a čím sa podobá

  tímu/spolupra­covníkom.

 • Ukážky, úlohy, praktické skúšanie – všetko práca s koňmi.

Úlohy, ktoré sa riešia, sú pre koňa (a teda aj pre lídra, ktorý ho vedie) stále náročnejšie

 • Reflexia zážitku, identifikácia analógií s manažérskou­ praxou
  • čo sme si uvedomili,

  ako a kedy to využijeme v praxi.

Leadership with Horses – východiská

Kôň je prirodzený partner človeka, učenie s koňmi existuje už stáročia. Pre ľudí vo vedúcich pozíciách je ideálnym lakmusovým papierikom ich zručností a schopností. Kôň vycíti náladu, dôveru, ale aj strach, netrpezlivosť či agresivitu, a úprimne a bez okolkov dá najavo svojím správaním, čo cíti. Je schopný rýchlo „zabudnúť“ a „odpustiť“, a pri učení ihneď poskytuje druhú šancu, ktorú v pracovnom živote nie vždy dostaneme. Cyklus praktického učenia v jazdiarni a reflexie po jazdení sa opakujú prvý aj druhý deň. Na základe sebareflexie a reflexie si účastníci zostavujú individuálne plány ďalšieho rozvoja.

Po kurze účastníci dostanú videozáznam vlastnej práce s koňom.

Motto tréningu: Málo teórie, veľa praxe.Cieľová skupina

Kurz je určený pre TOP a vyšší stredný manažment, ktorí majú záujem rozvíjať svoje líderské schopnosti.Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor