Kurz: Presvedčivé vyjednávanie

Popis kurzu

Svoje vyjednávacie zručnosti potrebuje budovať a využívať stále viac ľudí v najrôznejších profesiách či pracovných pozíciách. Spolupráca s oddeleniami v korporáciách, komunikácia s klientom či dodávateľom alebo donorom – to všetko sú situácie, kde je úspešné vyjednanie podmienok nutnosťou.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

 • Naučiť sa základné stratégie a techniky presadzovania záujmov vyjednávaním
 • Naučiť sa rozlišovať a v praxi používať dve základné stratégie – pozičné vyjednávanie a vyjednávanie principiálne postavené na záujmochObsah kurzu

Vyjednávanie – princípy a psychologické podmienky na vyjednávanie

Vyjednávanie a emócie – zvládanie a využívanie emócií vo vyjednávaní. Ako používať pozitívne a negatívne emócie v prospech vyjednávania.

Príprava na vyjednávanie

 • príprava informácií
 • definovanie cieľa rokovania
 • stanovenie hraníc
 • vytváranie alternatívnych ponúk
 • zbieranie argumentov a ďalších presvedčovacích nástrojov
 • príprava vyjednávacích alternatív (napr. BATNA)

Vedenie vyjednávania

 • definovanie vlastných záujmov a pozícií
 • identifikovanie záujmov a pozícií druhej strany
 • poskytovanie a zisťovanie informácií otázkami
 • dávanie ponúk integrujúcich záujmy oboch strán, tvorba dohody

Princípy vyjednávania pozičného (nátlakového, silového)

Techniky vyjednávania principiálneho (kooperatívneho, postaveného na záujmoch strán)

7 doplňujúcich techník

Zvládanie záťažových situácií pri vyjednávaní

 • agresívny a manipulatívny vyjednávač
 • reagovanie na nečisté triky vo vyjednávaníCieľová skupina

 • obchodníci
 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • projektoví manažériKontaktná osoba

Katarína Rothová, Mgr.
+421 907 771 032
katarina.rothova@quanticon.sk


Organizátor