Vyjednávanie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • naučiť sa rozlišovať a používať rôzne stratégie vyjednávania
 • naučiť sa rozlišovať a používať rôzne techniky vyjednávania v praxi

Cieľová skupina

 • obchodníci
 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • projektoví manažéri

Obsahová náplň

Vyjednávanie – princípy a psychologické podmienky na vyjednávanie

Vyjednávanie a emócie – zvládanie a využívanie emócií vo vyjednávaní. Ako používať pozitívne a negatívne emócie v prospech vyjednávania.

Príprava na vyjednávanie

 1. príprava informácií
 2. definovanie cieľa rokovania
 3. stanovenie hraníc
 4. vytváranie alternatívnych ponúk
 5. zbieranie argumentov a ďalších presvedčovacích nástrojov
 6. príprava vyjednávacích alternatív (napr. BATNA)

Vedenie vyjednávania

 1. definovanie vlastných záujmov a pozícií
 2. identifikovanie záujmov a pozícií druhej strany
 3. poskytovanie a zisťovanie informácií otázkami
 4. dávanie ponúk integrujúcich záujmy oboch strán, tvorba dohody…

Princípy vyjednávania pozičného (nátlakového, silového)

Techniky vyjednávania principiálneho (kooperatívneho, postaveného na záujmoch strán)

Ďalšie techniky: Testovanie súhlasu, Séria áno odpovedí, Zvládanie námietok, Zhrnutie argumentov, Tlak cez alternatívy, Technika porovnávania, Predpokladanie súhlasu

Zvládanie záťažových situácií pri vyjednávaní

 1. agresívny a manipulatívny vyjednávač
 2. reagovanie na nečisté triky vo vyjednávaní…

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Katarína Rothová, Mgr.
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape