Medzinárodný zváračský technológ a inžinier

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je určený pre koordinátorov zvárania. Absolvent kurzu získa diplomy Medzinárodný a Európsky zváračský inžinier/technológ a národný certifikát.

Cieľová skupina

zváračský technológ – absolvent strednej školy technického zamerania s maturitou a vek minimálne 20 rokov zváračský inžinier – absolvent technickej univerzity II. stupňa

Typ a platnosť osvedčenia:
diplom a certifikát "Medzinárodný zváračský technológ alebo inžinier"

Termíny kurzov

09.10.2017 - 21.12.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Tatarová
tel: +421 2/492 462 79
mobil: +421 915 990 787
e-mail: tatarovam@vuz.sk

Adresa
VÚZ-PI SR, Račianska 71, 2. poschodie, č. dverí 271, 832 59 Bratislava