ITIL/IT Service Managmenet - Polstar Simulation

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa ročne
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
  • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Osvojiť si metódy a pochopiť prínos aplikovania princípov a metód ITIL / IT Service Managementu formou počítačovej business hry „PoleStar“. Počas piatich kôl hry PoleStar si účastníci trénigu na vlastnej skúsenosti overia praktický význam kľúčových prvkov knižnice ITIL (IT Infrastructure Library), najmä procesov riadenia IT služieb — ITSM — Service Delivery a Service Support. Hra PoleStar Group predstavuje sieť štyroch firiem využívajúcich IT služby pri realizácii obchodných transakcií, pri riadení skladových zásob a finančných tokov. Každá firma vykoná veľký počet obchodných a skladových transakcií v reálnom čase, ktoré je potrebné urobiť, aby sa realizoval predaj. Firma Web Lighting zodpovedá za IT infraštruktúru a služby, vrátane prevádzkovania funkcií „Service Desk“ a „Technical Support“. Obchodné výsledky firiem sa zlepšujú úmerne tomu, ako sa poskytovateľ IT služieb zlepšuje vo využívaní najlepších postupov (best practices) v ITSM procesoch zákazníckej podpory (Service Support) a dodávky služieb (Service Delivery). Po jednotlivých kolách budú na skúsenostiach účastníkov prediskutované prvky ITSM: Service Delivery Service Support — Service Level Management — Incident Management — Availability Management — Problem Management — Capacity Management — Change Management — Financial Management IT — Release Management — Service Continuity Management — Configuration Management

Silnou stránkou simulačnej metódy je riešenie problémov v medziľudskej komunikácii. Ako prichádzajú rôzne poruchy (incidenty), problémy v prevádzke firiem spôsobia frustráciu pracovníkov a začne sa vzájomné obviňovanie jednotlivých skupín. Odstránenie bariér medzi účastníkmi z rôznych oddelení a zavedenie efektívneho systému komunikácie a rozdelenia úloh v procesoch, urobí prácu nielen oveľa príjemnejšou, ale sa priamo prejaví aj na obchodných výsledkoch. Cvičenia sú zábavné a zážitkové, učenie napomáha nielen k ľahkému zapamätaniu „best practices“ ITSM, ale aj k pochopeniu ich účelu a k motivácii využívať ich v praxi.

Cieľová skupina

Pracovníci zodpovední za zavádzanie a aplikáciu IT Service Managementu a implementáciu ISO 20000. IT manažérov, konzultantov a špecialistov. Všetkých pracovníkov zodpovedných za zabezpečenie služieb s podporou ICT vo firmách z pozície kontaktu so zákazníkom, ako aj z pozície technického zabezpečenia služieb.

Obsahová náplň

Zážitkový tréning so simuláciou zefektívňovania IT Service Managementu Dvojdňový tréning je pripravený v spolupráci s anglickou firmou G2G3, ktorá má vedúce postavenie vo svete v oblasti business hier určených pre výuku „best practices“ manažmentuslužieb s podporou informačných technológií (ITSM — IT Service Management). Obsah kurzu:

  • Úvod — ITIL a IT Service Management. ISO 20000.
  • 1. kolo simulácie — Chaos pri poskytovaní služieb.
  • 2. kolo — Štandardizácia procesov k obnoveniu služby a odstráneniu problému.
  • 3. kolo — Zvládnutie udržiavania infraštruktúry.
  • 4. kolo — Dohoda o službách so zákazníkom (SLA).
  • 5. kolo — IT Service Management v súlade s požiadavkami zákazníkov.
  • Zhrnutie po stupu zlepšovania výkonnosti: od chaosu, cez reaktívne, proaktívne riadenie,až k manažovaniu a optimalizácii procesov a dodávaných služieb.

Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Vladimír Švorec, Robert Klačanský

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní treńingu

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)