Detail kurzu

Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane judikatúry a praktických ukážok)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

1)Pozemková kniha -Historický dokument so stálym významom pre konania vo pozemkových veciach

  • základné pojmoslovie
  • štruktúra pozemkovej knihy so zameraním na pozemnoknižnú vlož­ku
  • vzájomné spojitosti zápisov v jednotlivých častiach pozemnoknižnej vlož­ky
  • použitie údajov pozemkovej knihy v súčasnosti (identifikácia parciel, geometrický plán)

2. Judikatúra v konaniach o vlastníctve k nehnuteľnostiam – Rozbor vybraných súdnych rozhodnutí (predovšetkým) publikovaných v Zbierke rozhodnutí

  • právne dôsledky zrušenia ustanovení zákona č. 293/1992 Zb. o osvedčení držby pred uplynutím zákonom predpokladanej 10 ročnej lehoty
  • právny omyl a vylúčenie dobromyseľnosti ako podmienky vydržania
  • požiadavky na petit návrhu vo vlastníckych veciach a jeho vzťah k výroku súdneho rozhodnutia
  • zákaz drobenia poľnohospodárskej a lesnej pôdy
  • Diskusa

Cieľová skupina

Kurz je pripravený pre právnikov, advokátov a koncipientov.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor