INTERNÝ AUDÍTOR QMS podľa normy STN EN ISO 9001:2015

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa štvrťročne
 • Miesto konania: Hotel DAM, Košická Belá
 • Cena: 226,80 € (189 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
 • Organizátor: SGS SLOVAKIA
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastník kurzu sa podrobne oboznámi s požiadavkami noriem STN EN ISO 9001:2015, ISO 19011 a zároveň získa praktické nástroje využiteľné pri plánovaní, príprave a výkone interného auditu podľa daných noriem.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti zavádzania, udržiavania a riadenia systémov kvality, prípadne pre ostatných (dospelých vo veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Obsahová náplň

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA:

1. deň

 • Úvod do kurzu
 • Ciele kurzu, základné termíny, definície a zásady
 • Systémy manažérstva kvality založené na procesnom prístupe
 • Proces certifikácie organizácie
 • Norma STN EN ISO 9001:2015

2. deň

 • Norma STN EN ISO 19011:2012
 • Modelové cvičenia
 • Záverečný test

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie interného audítora QMS

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Richard Vajda
mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
richard.vajda@... zobraziť


Adresa
Hotel DAM, Košická Belá

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/783 61 *** zobraziť

mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
richard.vajda@... zobraziť

web: www.sgs.com

Adresa
SGS SLOVAKIA
Kysucká 14, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)