Kurz: LEAN III - Shopfloor Management

Popis kurzu

Na praktických príkladoch z výrobných firiem predstaviť a vyskúšať si metódy riadenia procesov vo výrobných prevádzkach s využitím vizualizačných tabúľ, stretnutí tímu k popísaniu problémov,analýze ich príčin a hľadaniu riešení, ktoré vedú k odstráneniu plytvaní a zlepšovaniu kvality procesu.Obsah kurzu

Úvod do Shopfloor Managementu

 • Čo je to Shopfloor management, kedy ho firmy začínajú aplikovať?
 • Čo sme sa naučili? Skúsenosti z praktickej aplikácie vo firmách.

Vizualizácia a pravidelné riešenie problémov priamo v prevádzke

 • Zaznamenanie problémov vo výrobe. Paretová analýza.
 • Riešenie problémov pomocou A3.
 • Odstránenie koreňovej príčiny namiesto potláčania symptómov.
 • Sledovanie efektívnosti nápravných opatrení.

Krúžky kvality/Quality Circles

 • Špeciálne postavenie(ne)kva­lity pri riešení problémov.
 • Ciele krúžkov kvality, náplň stretnutí a podnety na riešenie.
 • Postupy a metódy využívané pri krúžkoch kvality (Ishikawa,5 Why…).
 • Katalóg chýb a premenlivosť procesov.

Gemba

 • Čo je to Gemba a kto ju vykonáva.Priebeh Gemba.
 • Na čo sa zamerať.Výsledky a výstupy z Gemba.

Eskalácia problémov

 • Ako,kedy a komu eskalovať problémy?
 • Organizačná štruktúra pre eskaláciu problémov.
 • Návrat na úroveň shopfloor.

Kaizen a neustále zlepšovanie

 • Metodika „Kaizen“. Iné modely neustáleho zlepšovania.
 • Tabule pre Kaizen a neustále zlepšovanie.
 • Formálna stránka zlepšovania (autorské práva,odmeny a motivácia).

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.Cieľová skupina

Kurz je určený pre vedúcich a ostatných pracovníkov vo výrobných prevádzkach.Certifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.skKontaktná osoba

Lucia Krížová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor