LEAN III - Shopfloor Management

Základné info
 • Termín kurzov: 30.05.2018
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 276 € (230 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na praktických príkladoch z výrobných firiem predstaviť a vyskúšať si metódy riadenia procesov vo výrobných prevádzkach s využitím vizualizačných tabúľ, stretnutí tímu k popísaniu problémov,analýze ich príčin a hľadaniu riešení, ktoré vedú k odstráneniu plytvaní a zlepšovaniu kvality procesu.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre vedúcich a ostatných pracovníkov vo výrobných prevádzkach.

Obsahová náplň

Úvod do Shopfloor Managementu

 • Čo je to Shopfloor management, kedy ho firmy začínajú aplikovať?
 • Čo sme sa naučili? Skúsenosti z praktickej aplikácie vo firmách.

Vizualizácia a pravidelné riešenie problémov priamo v prevádzke

 • Zaznamenanie problémov vo výrobe. Paretová analýza.
 • Riešenie problémov pomocou A3.
 • Odstránenie koreňovej príčiny namiesto potláčania symptómov.
 • Sledovanie efektívnosti nápravných opatrení.

Krúžky kvality/Quality Circles

 • Špeciálne postavenie(ne)kvality pri riešení problémov.
 • Ciele krúžkov kvality, náplň stretnutí a podnety na riešenie.
 • Postupy a metódy využívané pri krúžkoch kvality (Ishikawa,5 Why…).
 • Katalóg chýb a premenlivosť procesov.

Gemba

 • Čo je to Gemba a kto ju vykonáva.Priebeh Gemba.
 • Na čo sa zamerať.Výsledky a výstupy z Gemba.

Eskalácia problémov

 • Ako,kedy a komu eskalovať problémy?
 • Organizačná štruktúra pre eskaláciu problémov.
 • Návrat na úroveň shopfloor.

Kaizen a neustále zlepšovanie

 • Metodika „Kaizen“. Iné modely neustáleho zlepšovania.
 • Tabule pre Kaizen a neustále zlepšovanie.
 • Formálna stránka zlepšovania (autorské práva,odmeny a motivácia).

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Lektor:
Karol Horváth, Radoslav Čupík

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

30.05.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)