Interný audítor kvality tavného zvárania kovových materiálov podľa normy STN EN ISO 3834

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • oboznámiť účastníkov kurzu s najdôležitejšími aspektmi systému riadenia procesu zvárania v zmysle normy STN EN ISO 3834 a nadväzujúcich noriem, ktoré je výrobca povinný dodržiavať,
 • priblížiť požiadavky normy EN ISO 19 011:2011 ,
 • vysvetliť techniku interných auditov v organizáciách,
 • pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre osobám vykonávajúcim interné audity v spoločnostiach v ktorých proces zvárania je jedným z kľúčových procesov, ktorý výraznou mierou ovplyvňuje výslednú kvalitu vyrábaných produktov.

Obsahová náplň

1. deň

 • Úvod do systémov manažérstva
 • Kritériá pre výber primeranej úrovne požiadaviek na kvalitu
 • Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov podľa normy STN EN ISO 3834,

2. deň

 • Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov podľa normy STN EN ISO 3834,
 • Dokumenty potrebné na prehlásenie zhody,
 • Požiadavky normy EN ISO 19011 Návod na auditovanie systémov manažérstva
 • Požiadavky na certifikáciu a audit
 • Psychologické aspekty auditu a komunikácia, príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
 • Záverečný test

Lektor:
Ing. Tibor Jablonský

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lucia Horňáková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+ 42 903 580 *** zobraziť

email:
hornakova@... zobraziť


Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)