Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 9001:2015 na systém manažérstva kvality

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci získajú informácie o požiadavkách normy ISO 9001:2015 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií. Tréning je zameraný na praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne preverenie dodržiavania požiadaviek uvedenej normy v praxi. Účastníci tréningu sa naučia, ako pracovať s výstupmi mapovania procesov, sledovať v rámci každého procesu realizáciu požiadaviek zákazníka a posudzovať úroveň zlepšovania. Počas tréningu budú lektori prezentovať účastníkom vlastné skúsenosti s preverovaním jednotlivých požiadaviek normy.

V kombinácii s účasťou na tréningu Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011 získa účastník osvedčenie interného audítora systému manažérstva kvality.

Cieľová skupina

Školenie je určené:

 • absolventom iných obdobných školení, ktorí chcú získať prehľad o zmenách, ktoré prinieslo nové vydanie normy z roku 2015
 • predstaviteľom manažmentu
 • interným audítorom pre systém manažérstva kvality
 • všetkým manažérom, vedúcim a zainteresovaným, ktorí vo firmách zabezpečujú udržiavanie systému manažérstva kvality.

Obsahová náplň

 • Dôvod revízie normy ISO 9001:2015
 • Aké zmeny nastali v požiadavkách QMS (systému manažérstva kvality) – detailná informácia o rozsahu a podstate zmien každého článku normy
 • Aký bude potrebný rozsah zmien v už zavedenom QMS
 • Čo majú tieto zmeny v praxi priniesť organizáciám
 • Aké sú spôsoby auditovania týchto nových požiadaviek pri interných auditoch QMS
 • Na ktoré nové požiadavky je potrebné klásť najväčší dôraz pri aplikácii revízie normy QMS
 • Aké sú termíny, v rámci ktorých musia spoločnosti prispôsobiť svoj QMS novým požiadavkám
 • Kedy musia certifikované spoločnosti absolvovať posúdenie certifikačným orgánom, aby nestratili platnosť vydaných certifikátov podľa ISO 9001
 • Rozdielová analýza pri prechode na revidovanú normu

Lektor:
Ing. Eva Hlušková, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

10.04.2018

08:00-16:00

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Jana Svitačová
mobil:
+421 905 866 *** zobraziť

email:
svitacova@... zobraziť


Adresa
Astraia Certification,s.r.o, Nitra, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 37/772 21 *** zobraziť

email:
astraia@... zobraziť

web: www.astraia.sk

Adresa
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
Mostná 11, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)