DETAIL KURZU

Kurz: Vedenie porád - je porada naozaj základným riadiacim nástrojom manažéra ?

Od:

LUMATEL s.r.o.

Košice-Krásna

Popis kurzu

 1. Rozvíjať zručnosti a schopnosti manažéra
 2. Identifikovať slabiny manažéra a zabezpečiť jeho rozvoj
 3. Naučiť využívať metódy ako viesť efektívnu poradu
Obsah kurzu

A. Aký typ porady zvoliť, aby bola zaujímavá a efektívna

 • Druhy porád – operatívna, výrobná, manažérska, riešiteľská, kontrolná, krízová
 • Ciele porád
 • Prínosy porád

B. Zásady prípravy porady

 • Program
 • Priority
 • Časové limity
 • Výsledok
 • Zápisnica
 • Zasadací poriadok

C. Vedieť viesť poradu, poznať typológiu účastníkov porady

 • Identifikácia typov účastníkov
 • Zásady vedenia
 • Rozhodovanie

D. Odstrániť chyby pri vedení porady

 • Organizačné nedostatky
 • Chyby účastníkov
 • Chyby vo vedení porady

E. Zvládať kritické situácie a konflikty

 • predvídať potenciál konfliktu
 • využiť metódy riešenia – 2 stupňová metóda, Prerušenie
 • rozpoznať manipulatívne techniky zo strany účastníkov porady
 • naučiť sa zvládať manipulatívne techniky

F. Praktický nácvik vedenia porady

Cieľová skupina

Cieľová skupina účastníkov:

1 Manažment a riadiaci pracovníci 2.Tímlidri a vedúci skupín 3.Všetci tí, ktorí sa chcú naučiť ako zorganizovať a viesť
poradu a nie organizovať debatný krúžok.

Cieľová skupina firiem:

° Poisťovne
° Banky
° Výrobné a nevýrobné firmy
° Zasielateľské a poštové spoločnosti
° Firmy podnikajúce v službách
° Finančné inštitúcie
° Maklérske firmy

Certifikát Certifikát o účasti s predmetovým členením Poznámka k cene

Podrobnosti viď www.lumatel.sk, Možnosť platby aj bez DPH

Hodnotenie
Organizátor