Daňové a nedaňové náklady

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť aktuálne informácie o danej problematike.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

Daňové a nedaňové náklady: Seminár sa zaoberá praktickými problémami nákladov z hľadiska účtovného a daňového, analýzou zákonných podmienok daňovej uznateľnosti nákladov. Dozviete sa akých chýb sa daňovníci dopúšťajú, ktoré náklady sú najčastejším konfliktom s daňovou správou, ako minimalizovať daňové rizika.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • aktuálne zmeny zákona o dani z príjmov v roku 2014
 • vymedzenie pojmu výdavok/náklad z daňového a účtovného hľadiska
 • kategórie nákladov a ich účtovné a daňové súvislostí
 • základné predpoklady pre daňové uznanie výdavkov
 • cena obvyklá – obvyklá výška daňového výdavku
 • možná úprava nákladov správcom dane
 • odpisovanie majetku v roku 2014
 • výdavky na technické zhodnotenie a opravu majetku
 • tvorba, čerpanie a rozpustenie rezerv
 • opravné položky, rozdiely účtovné a daňové
 • náklady na pracovné cesty, cestovné, stravné
 • spotreba pohonných hmôt na daňové účely
 • náklady na reklamu, sponzorstvo, propagačné náklady
 • náklady na pracovnú silu , príspevky sociálneho charakteru
 • škoda z pohľadu účtovného a daňového
 • pohľadávky v účtovno-daňových súvislostiach, odpis pohľadávky
 • zdanenie záväzkov
 • dane ako daňové výdavky , DPH ako náklad, DPH platená v zahraničí
 • výdavky na reprezentáciu
 • náklady na oslobodené príjmy
 • náklady na činnosť vykonávanú v zahraničí
 • konkrétne otázky účastníkov školenia

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 910 780 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)