Bezpečnostný technik- AKTUALIZÁCIA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúcich právnych predpisoch.

Cieľová skupina

Aktualizácia – aktualizačná príprava BT a ABT

Obsahová náplň

  • oboznámenie sa so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravenými zákonmi a právnymi predpismi, zaistenie BOZP pri práci podľa charakteru vykonávanej práce
  • zásady bezpečného správania na pracovisku

Po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle § 23 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p..

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Tomáňová
mobil:
+421 905 452 *** zobraziť

email:
kurzy.dk@... zobraziť


Adresa
J. Ťatliaka 2051/8, 02601 Dolný Kubín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
mobil:
+421 905 452 *** zobraziť

email:
kurzy.dk@... zobraziť

web: www.avtatry.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Dolný Kubín
Ťatliakova 2051/8, Dolný Kubín Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)