Bratislava - mestská časť Nové mesto

Uznávanie súdnych a sudcovských rozhodnutí (Brusel I., Brusel II.)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Uznávanie súdnych a sudcovských rozhodnutí (Brusel I., Brusel II.)

Cieľová skupina

Seminár je určený: advokátom, koncipientom, právnym zástupcom firiem a spoločností.

Obsahová náplň

 1. Uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v Slovenskej republike podľa zákona o MPS
 • všeobecná právomoc, voľba právomoci, výlučná právomoc
 • právomoc v rodinných veciach, vo veciach spôsobilosti na právne úkony, vo veciach vyhlásenia za mŕtveho, v dedičských veciach, vo veciach umorenia listín
 • vyňatie z právomoci slovenských súdov
 1. Uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach podľa Nariadenia Brusel I.
 • pôsobnosť nariadenia (vecná, časová, osobná) a výnimky z nej
 • uznanie rozhodnutí, dôvody neuznania
 • výkon súdnych rozhodnutí, konanie o vykonateľnosti, opravné prostriedky
 1. Uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských a rodinných veciach podľa Nariadenia Brusel II. bis a uznávanie a výkon rozhodcovských rozhodnutí
 • uznanie súdnych rozhodnutí v manželských a rodinných veciach, dôvody neuznania
 • zákaz skúmania právomoci súdu pôvodu, zákaz preskúmania vo veci samej
 • vykonanie rozsudkov, konanie o vykonateľnosti, opravné prostriedky
 • uznanie a výkon rozhodcovských rozhodnutí podľa Newyorského Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
lkaretkova@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)