Základy počítačovej grafiky - CorelDRAW

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľ kurzu:

  • základné oboznámenie sa s problematikou vektorovej a rastrovej grafiky
  • zvládnutie práce s balíkom profesionálnych grafických aplikácií :
  • Corel DRAW – tvorba vektorovej grafiky ( vizitky, logá, propagačné materiály… )
  • Corel PHOTO-PAINT – tvorba a úprava rastrovej grafiky ( fotomontáž, retuš, úprava digitálnej fotografie… )
  • zoznámenie s doplnkovými aplikáciami ( Corel Trace, Corel Capture )
  • znalosti a zručnosť potrebné na získanie certifikátu ECP (European Computer Pasport), modul základy výpočtovej techniky.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom z radov začiatočníkov, ktorí majú záujem o hlbšie poznanie a zvládnutie problematiky počítačovej grafiky, záujemcovia o certifikát ECP Požadované vstupné vzdelanie – základné znalosti práce s PC

!!! termín začiatku závisí od naplnenia minimálneho počtu 7 účastníkov !!!

Obsahová náplň

Metódy vzdelávania:
výklad a samostatná práca s grafickými aplikáciami

Profil absolventa:
absolvent má po úspešnom ukončení kurzu pokročilé znalosti s tvorbou vektorovej a rastrovej grafiky

Záver kurzu:
záverečná teoretická a praktická skúška

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie akreditované MŠ SR s celoštátnou platnosťou

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Bc. Andrea Rusznáková
mobil: +421 910 114 114
e-mail: andrea.rusznakova@aveducation.sk

Adresa
Malá hora 3 (budova GVPT), 03601 Martin

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 910 114 330, +421 905 390 904
mobil: +421 910 114 330, +421 905 390 904
email: avmt@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Martin
Malá Hora 3, Martin Zobraziť na mape