Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú prehľad o zmenách v normách ISO 9001. Získajú vedomosti o praktickom použití systému managementu rizík a jeho využití pri riadení strát v spojení s identifikáciou procesu a ich monitorovaním. Pochopia normu ISO 9001:2015 ako návod a nástroj na riadenie strát a rizík.

Cieľová skupina

Kurz je určený manažérom kvality, interným audítorom, externým poradcom v systémoch managementu a všetkým, ktorí so systémami manažérstva pracujú a potrebujú detailne poznať požiadavky novej revidovanej normy ISO 9001.

Obsahová náplň

  • Detailný prehľad a výklad všetkých nových požiadaviek revidovanej normy ISO 9001
  • Dôvody a hlavné črty novej revízie normy
  • Rámcová štruktúra (High Level Structure) novej revízie normy
  • Články normy, ktoré vypadli a články, ktoré pribudli v novej revízii
  • Cvičenia, vykonanie záverečného testu
  • Diskusia

Termíny kurzov

06.06.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Park, Piešťany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape