Kurz: Starostlivosť o zákazníka v sektore služieb

Popis kurzu

Interaktívny tréningový program zameraný na osvojenie základných zásad, znalostí a zručností pracovníkov, ktorých cieľom je spokojnosť zákazníka. Účastníkov naučíme rozpoznávať typy klientov a ako s nimi jednať, naučíme techniky zvládania konfliktných klientov a zásady riešenia sťažností. Upozorníme na výhody a nevýhody rôznych foriem komunikácie a poukážeme na najčastejšie chyby v komunikácii so zákazníkom. Cieľom programu je pomôcť pri vytváraní períjemného zákazníckeho prostredia a udržať si zákazníka nie ako náhodného klienta, ale ako partnera, ktorý šíri naše dobré meno.

Obsah
Špecifiká strostlivosti o zákazníka v sektore služieb
Komunikácia so zákazníkom, verbálna a neverbálna komunikácia a ich dôležitosť pri typológii

klienta, aktívne počúvanie

Typológia zákazníka, rozoznanie a uspokojovanie rôznych typov zákazníkov a jednanie s nimi
Riešenie sťažností – zásady a postupnosť pri riešení sťažností
Konflikt, konfliktný zákazník a konfliktná situácia a ich riešenie
Etika na pracovisku, vzhľad a kultúra prejavu – ukazovateľ miery úcty k zákazníkoviObsah kurzu

Časový harmonogram:
8.00 prezentácia 8.15 – 12.15 tréningový program s prestávkou 12.15 – 13.00 obedňajšia prestávka 13.00 – 15.00 tréningový program 15.00 – 15.30 záverečný workshop, odovzdanie osvedčení, ukončenie programuCieľová skupina

Program je určený pre pracovníkov hotelov, penziónov, reštauračných a wellness zariadení, poradenských a realitných agentúr, úradov, bytových spoločností, kaderníckych a kozmetických salónov a pre každého, koho cieľom je spokojnosť svojho zákazníka.Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréninguPoznámka k cene

1 deň/skupina max. 15 osôbKontaktná osoba

Ing. Falťanová
+421 2/654 410 22
vzdelavanie@rs-management.sk


Organizátor