Bratislava - mestská časť Nové mesto

Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

● Zodpovednosť za škodu v obchodno-záväzkových

vzťahoch

 • škoda x nemajetková ujma
 • podmienky vzniku zodpovednosti za škodu,
 • okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
 • liberačné dôvody,
 • spoluspôsobenie škody,
 • oznamovacia povinnosť,
 • preventívna povinnosť,
 • spôsob a rozsah náhrady škody,
 • spoločný záväzok k náhrade škody,
 • vzdanie sa práva na náhradu škody a jej limitácia.

● Prípady osobitnej zodpovednosti za škodu v podnikateľských vzťahoch

 • škoda spôsobená prevádzkovou činnosťou,
 • škoda spôsobená vecou,
 • škoda spôsobená prevádzkou dopravných prostriedkov,
 • škoda spôsobená zvlášť nebezpečnou prevádzkou,
 • škoda spôsobená na vnesených a odložených veciach.

● Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením zákonnej povinnosti

 • škoda vzniknutá neoprávneným používaním obchodnej firmy,
 • škoda vzniknutá nekalosúťažným konaním,
 • škoda vzniknutá neplatnosťou právneho úkonu,
 • škoda vzniknutá porušením predzmluvnej povinnosti (culpa in contrahendo),
 • škoda vzniknutá porušením povinnosti prezradiť informácie poskytnuté pri rokovaní o uzavretí

  zmluvy,

 • škoda vzniknutá porušením povinnosti vo vzťahoch medzi spoločnosťami a družstevných

  vzťahoch.

● Zodpovednosť za škodu x nesenie nebezpečenstva škody.

LEKTOR:

Doc. JUDr. Ivana Štenglová bola dlhoročnou sudkyňou Najvyššieho súdu ČR, v súčasnej dobe je členkou Katedry obchodného práva Právnické fakulty Univerzity Karlovej a členkou Legislatívnej rady vlády ČR. Je autorkou a spoluautorkou rady monografií, komentárov a učebníc, z ktorých mnohé vychádzajú opakovane. Tiež publikovala množstvo článkov, príspevkov a zborníkov. Za svoju vedeckú a odbornú činnosť jej bola udelená Medaila Antonína Randy 2003 a Pamětní medaile Jednoty českých právniků. V roku 2013 bola za celoživotný prínos právu uvedená do Právnickej siene slávy.

Cieľová skupina

Vzdelávacie podujatie je pripravené pre právnikov spoločností, advokátov, koncipientov, zamestnancov štátnej správy.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business a technologické centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)