DETAIL KURZU

Sociálne a zdravotné poistenie 2019 - aktuálne zmeny v mzdovej učtárni

Od:

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Sociálne a zdravotné poistenie 2019 – aktuálne zmeny v mzdovej učtárni

Obsah kurzu

1. Minimálna mzda v r. 2019

 • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019
 • Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne ú­čely

2. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019

 • Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
 • Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

3. Trináste a štrnáste platy 2018/2019

 • Oslobodenie od dane/poistného, podmienky
 • Povinná evidencia
 • Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

4. Daňové parametre v r. 2019

 • Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby, rekreačné poukazy

5. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019

 • Parametre v r. 2019 – Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka,
 • Zmeny v dohodách dôchodcov od 1.11.2018
 • Zmena podmienky nároku na materské
 • Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
 • Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 1.11.2018
 • Úpravy dôchodkového veku
 • Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
 • Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • Poistné szčo
 • Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2021)

6. Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR 7. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;
 • práca mladistvých na dohodu;
 • najčastejšie porušované pravidlá zo Zákonníka práce pri dohodách;
 • evidencia;
 • odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019;
 • dohody dôchodcov od 1.11.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie,;
 • ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
 • prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;
 • vykazovanie dohôd do SP a ZP;
 • práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie

Cieľová skupina

ekonómovia, právnici, audítori

Kontaktná osoba

Mgr. Dagmara Hurtová
+421 37/741 89 42
ek@eknitra.sk

Hodnotenie
Organizátor