DETAIL KURZU

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2018

Od:

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2018

Obsah kurzu

Daňové priznanie za rok 2018 – určenie daňovej povinnosti fyzickej osoby

Povinnosť podávania daňového priznania, zmeny v tlačivách, lehoty Určenie daňovej povinnosti za rok 2018 Určenie zdaniteľnosti príjmov

Vylúčenie príjmov z predmetu dane a oslobodené príjmy od zdanenia – nové úpravy určené pre rok 2018 a najčastejšie riešené druhy príjmov v praxi

Prípadová štúdia – praktické vyplnenie tlačiva daňového priznania typ B Vyčíslenie dane

Výpočet základu dane – § 4 zákona o dani z príjmov čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti nové zamestnanecké benefity, ich zdanenie a uplatnenie v daňových výdavkoch Doprava do zamestnania – riešené praktické prípady a 14. plat – riešené praktické prípady Ubytovanie pre zamestnancov príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela obchodný majetok verzus osobný majetok – spôsob využitia majetku daňovníka pri podnikaní a s tým súvisiaci rozsah uplatňovaných výdavkov daňový dopad pre využívanie automobilov – zaradenie, obmedzenie odpisov, využívanie na pracovné cesty, uplatňovanie PHL, automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov pripočítateľné a odpočítateľné položky k čiastkovému základu dane z príjmov podľa 6 daňová strata nezdaniteľné časti základu dane nová nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť – riešené prípady daňový bonus daňový bonus na bývanie – riešené prípady ostatné príjmy príležitostná činnosť príjmy z predaja nehnuteľnosti príjmy z predaja hnuteľných vecí zdanenie príjmov z predaja majetku v rámci bezpodielového spoluvlastníctva a iné formy podielového vlastníctva virtuálna mena Výpočet osobitného základu dane – § 7 zákona o dani z príjmov výpočet dane – vyplnenie daňového priznania Výpočet osobitného základu dane – § 51e zákona o dani z príjmov výpočet dane – vyplnenie prílohy daňového priznania

Zmeny v zdaňovaní fyzických osôb od 1.1.2019 Rekreačné poukazy Daňový bonus na vyživované deti do 6 rokov

Cieľová skupina

ekonómovia, právnici, audítori

Kontaktná osoba

Mgr. Dagmara Hurtová
+421 37/741 89 42
ek@eknitra.sk

Hodnotenie
Organizátor