PSYCHOLÓGIA OBCHODNEJ KOMUNIKÁCIE A PREDAJA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

„Výklad bol veľmi zrozumiteľný, s príkladmi zo života, s vysvetleniami. Lektorka bola výborne pripravená. Bol to vynikajúci kurz, odnášam si z neho veľa.“

 • Spoznajte stratégie prípravy a realizácie predaja.
 • Osvojte si základné prvky efektívnej obchodnej komunikácie.
 • Zoznámte sa s typológiou zákazníkov a taktikami predaja s jednotlivými typmi zákazníkov.
 • Naučte sa porozumieť potrebám a očakávaniam zákazníka (psychológia obchodu).
 • Rozviňte svoje predajné zručnosti s dôrazom na efektívnosť každého obchodného rokovania.

Cieľová skupina

predajcovia, obchodní zástupcovia, sales manažéri, key account manažéri, majitelia firiem

Obsahová náplň

 • Čo má spoločné psychológia a predaj
 • “JA” ako obchodník – moje silné stránky a motivácia
 • Predajný proces a jeho fázy
 • Zákaznícka typológia a ako ju využiť pri jednaní so zákazníkom
 • Asertívne zvládanie konfliktných situácií so zákazníkmi
 • Budovanie vzťahu so zákazníkom
 • Obchodné jednanie krok za krokom
 • Úvodné lámanie ľadov – ako si získať dôveru a naladiť sa na zákazníka
 • Identifikácia potrieb zákazníka – ako a načo sa pýtať, ako počúvať a mať kontrolu nad priebehom obchodného jednania
 • Prezentácia návrhu – argumentácia a presviedčanie, princípy ľudského rozhodovania, apelovania na rácio a emócie
 • Vyjednávanie a zvládanie námietok
 • Najčastejšie manipulatívne techniky a ako sa im brániť
 • Záver obchodného jednania – overovanie súhlasu a získanie záväzku, “closing” techniky
 • Sebareflexia a formulovanie akčného plánu rozvoja

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Pipová
tel:
0918 329305; 0917 *** zobraziť

email:
mega@... zobraziť


Adresa
Vilová 2, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/642 828 *** zobraziť

mobil:
+421 918 329 *** zobraziť

email:
mega@... zobraziť

web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)