ŠKOLENIA ELEKTROTECHNIKOV - odborná príprava na §21, §22, §23 a aktualizačná odborná príprava

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava
 • Cena: 60 € (50 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena závisí od stupňa odbornej spôsobilosti, pozri vyššie
 • Organizátor: YSC, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Uchádzači získajú odbornú spôsobilosť príslušného stupňa v oblasti elektrotechniky (§21, §22, §23). Pri absolvovaní aktualizačnej prípravy si predĺžia platnosť osvedčenia na činnosť na technických zariadeniach elektrických v závislosti od ich vzdelania a praxe.

Cieľová skupina

Záujemci, ktorí chcú získať osvedčenie o vyššej odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa §21, §22 alebo §23, alebo záujemci, ktorí si chcú predĺžiť platnosť osvedčenia na činnosť na technických zariadeniach elektrických.

Podmienka pre zaradenie do kurzu:

 • vek 18 rokov, kópia najvyššie dosiahnutého vzdelania, potvrdenie praxe, lekárska prehliadka
 • pri aktualizačnej príprave platné osvedčenie

Obsahová náplň

 • projekt výchovy a vzdelávania schválený Národným inšpektorátom práce
 • učebné materiály budú uchádzačom poskytnuté na CD nosiči

Odborná príprava:

 • §21 a §22: 1. deň prednášky 8:00–16:00, 2. deň prednášky 8:00–16:00, následne skúšky
 • §23: 1. až 3. deň prednášky 8:00–16:00, následne skúšky

Aktualizačná odborná príprava:

 • §21,§22,§23: 1 deň prednášky 8:00–16:00, následne skúšky

Cena: odborná príprava: 100€ aktualizačná príprava: 50€

Vzdelávacie centrum YSC, s.r.o. ponúka aj ďalšie kurzy:

 • Aktualizačná odborná príprava Bezpečnostných technikov 16 hod., cena: 75€ bez DPH
 • Kurz Lektor 100 hod., cena: 200€ bez DPH
 • Kurz Bezpečnostný technik 176 hod., cena: 450€ bez DPH
 • Školenia Elektrotechnikov §21,§22,§23,§24 27 hod., cena: 84€ bez DPH, AOP 42€

Lektor:
Žatko

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie má neobmedzenú platnosť s tým, že každých 5 rokov je potrebné absolvovať AOP

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Silvia Žatková, Mgr. Slavomír Žatko
tel:
+421 908 810 174; +421 903 *** zobraziť

mobil:
+421 908 810 174; +421 903 *** zobraziť

email:
ysc@... zobraziť


Adresa
Námestie Jozefa Herdu 1, 91701 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 908 810 *** zobraziť

mobil:
+421 908 810 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.yourscool.sk

Adresa
YSC, s.r.o.
Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)