ÚČTOVNÍK

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci si osvoja komplex poznatkov nevyhnutných pre vykonávanie práce účtovníka. Okrem teoretických poznatkov si osvoja aj praktické zručnosti z oblasti účtovníctva.

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva.

Obsahová náplň

Kurz je delený na tri moduly. Je možné moduly absolvovať jednotlivo alebo všetky za sebou a absolvovať tak kurz celý alebo len vybranú časť kurzu.

  1. Jednoduché účtovníctvo 55 hod.
  2. Podvojné účtovníctvo 120 hod.
  3. Mzdy a personalistika 65 hod.

Jednoduché účtovníctvo

  • Absolvent modulu pozná terminológiu a súvisiace právne predpisy v platnom znení. Vie samostatne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva ručne alebo prostredníctvom účtovného softvéru. Dokáže viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady a daňové priznania, viesť peňažný denník. Vie aplikovať praktické postupy jednoduchého účtovania.

Podvojné účtovníctvo

  • Absolvent modulu pozná terminológiu a súvisiace právne predpisy v platnom znení. Vie samostatne účtovať v sústave

podvojného účtovníctva prostredníctvom účtovného softvéru. Dokáže viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady a daňové priznania k DPH a k dani z príjmov právnických osôb. Vie aplikovať praktické postupy podvojného účtovania.

Mzdy a personalistika

  • Absolvent modulu vie samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, odvody, vypĺňať tlačivá a výkazy

súvisiace s evidenciou zamestnancov, s daňovým úradom a s poisťovňami. Orientuje sa v pracovno-právnych vzťahoch a ovláda legislatívu

Absolventi kurzu získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou na základe akreditácie Ministerstva školstva SR.

V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.

Viac informácií na: info@yourscool.sk, ysc@ysc.sk 0908/810 174

Alebo osobne vo vzdelávacom centre: YSC, s.r.o. Námestie Jozefa Herdu 1 917 01 Trnava

Vzdelávacie centrum YSC, s.r.o. ponúka aj ďalšie kurzy:

  • Aktualizačná odborná príprava Bezpečnostných technikov 16 hod., cena: 75€ bez DPH
  • Kurz Lektor 100 hod., cena: 200€ bez DPH
  • Kurz Bezpečnostný technik 176 hod., cena: 450€ bez DPH
  • Školenia Elektrotechnikov §21,§22,§23,§24 27 hod., cena: 84€ bez DPH, AOP 42€

Lektor:
Ing. Viktória Talnagiová, PhD., Jana Kudlová

Typ a platnosť osvedčenia:
akreditácia Ministerstva školstva SR č. 3386/2015/107/1

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Silvia Žatková
tel:
+421 908 810 *** zobraziť

mobil:
+421 908 810 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Námestie Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 908 810 *** zobraziť

mobil:
+421 908 810 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.yourscool.sk

Adresa
YSC, s.r.o.
Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)