KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Filozofiou kurzu je osvojenie si komplexu odborných poznatkov, aby bezpečnostní technici vedeli zisťovať, posudzovať a hodnotiť úrazové a havarijné riziká a zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí. Vďaka kurzu budú účastníci schopní zabezpečiť vypracovanie systému poskytovania a používania OOPP, vypracovať interné predpisy a pokyny k BOZP, vypracovať a viesť dokumentáciu a spolupracovať pri tvorbe koncepcie politiky bezpečnosti práce a vykonávaní školení. Cieľ kurzu: Absolvent kurzu pozná a v praxi aplikuje vedomosti o postupoch a metódach práce podporujúcich bezpečnosť práce.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre žiadateľov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika podľa zákona č.508/2009 Z.z. a osobám so záujmom pôsobiť v oblasti BOZP.

Obsahová náplň

Rozsah odbornej prípravy: 176 hod.

  1. Všeobecné požiadavky 30 hod.
  2. Osobitné požiadavky 134 hod.
  3. Konzultácie a overovanie vedomostí 12 hod.

Rozsah aktualizačnej odbornej prípravy: 16 hodín Harmonogram kurzu: 4 × 5 dní v obtýždňových blokoch (týždeň výučba / týždeň voľno), v pracovné dni od PO do PIA, od 8:30 do 15:00 hod.

Absolventi kurzu získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou na základe akreditácie Národným inšpektorátom práce.

V cene kurzu je kompletná výučba, obedy, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.

Viac informácií na: info@yourscool.sk 0908/810 174 www.yourscool.sk

Vzdelávacie centrum YSC, s.r.o. ponúka aj ďalšie kurzy:

  • Aktualizačná odborná príprava Bezpečnostných technikov 16 hod., cena: 75€ bez DPH
  • Kurz Lektor 100 hod., cena: 200€ bez DPH
  • Kurz Interný audítor 24 hod., cena: 230€ bez DPH
  • Školenia Elektrotechnikov §21,§22,§23,§24 27 hod., cena: 84€ bez DPH, AOP 42€

alebo osobne vo vzdelávacom centre: YSC, s.r.o. your sCOOL vzdelávacie centrum Námestie Jozefa Herdu 1 91701 Trnava

Lektor:
Ing. Ondrej Galaba, Ing. Juraj Kopúnek, Ing. Michal Schmidt, Mgr. katarína Hlavatá

Typ a platnosť osvedčenia:
Absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 176 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Silvia Žatková
tel:
+421 903 915 *** zobraziť

mobil:
+421 908 810 *** zobraziť

email:
ysc@... zobraziť


Adresa
Námestie Jozefa Herdu, 91701 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 908 810 *** zobraziť

mobil:
+421 908 810 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.yourscool.sk

Adresa
YSC, s.r.o.
Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)